042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Behovet av fortsatt förändring och utveckling överträffar allt

Att ha ett affärssystem som är kraftfullt, användarvänligt och driftsäkert över tid är centralt för en verksamhet som har långsiktiga ambitioner och tydliga målbilder. Men hur har våra kunder och marknaden påverkats under året när en kris, som inte är en traditionell bankkris, har slagit till?

Det korta, och tämligen tråkiga svaret, på frågan är ”inte alls”. Efterfrågan på våra tjänster och produkter fortsätter att öka. Covid-19 slog till med full kraft under det första kvartalet märktes givetvis en initial avmattning. Men det handlade egentligen bara om veckor innan tempot var tillbaka på normal nivå igen. Och sedan har det bara ökat, vilket vi givetvis är oerhört glada och tacksamma för. Vad är anledningarna till detta och vad har krisen lärt oss? Nedan kommer en liten sammanfattning på 2020 års främsta insikter.

 • Redan beställda projekt har fortsatt som planerat
  Majoriteten av kundprojekten har fortlöpt som planerat. Såklart har mindre omtag och prioriteringar behövt göras men det har inte på något sätt varit tal om någon tvärnit i leveranserna. Oavsett Covid-19, konjunkturläge eller andra omständigheten är vår erfarenhet att det ska till väldigt mycket för att man inte ska vilja löpa linan ut när man väl har bestämt sig för att byta eller uppgradera sitt affärssystem. Men eftersom alla kriser är unika, i synnerhet denna, var osäkerheten stor kring hur utvecklingen skulle bli.
 • Alla kunder har förbättringsbehov, såväl när verksamheten går bra som när den utmanas
  Som bekant har krisen slagit väldigt varierande mot olika branscher. Därigenom har det funnits flertalet kunder som har haft ökad efterfrågan från sina kunder, vilket också har aktualiserat behovet än mer om att byta eller uppgradera affärssystemet. Eftersom krisen slog till väldigt snabbt har även medvetenheten om att det är klokt att rusta sig med ett kraftfullt affärssystem, och därmed minska riskexponeringen, ökat. Samtidigt har vi även haft förmånen att få genomföra förbättringsarbeten åt kunder som befinner sig i mer utsatta branscher. Även om 2020 har varit ett tufft år har det funnits utrymme för att genomföra förbättringar i affärssystemet som exempelvis gynnar kassaflödet positivt, vilket även blir en konkurrensfördel den dagen allt normaliseras igen.  
 • Implementering på distans
  På bara några veckor ställde näringslivet och samhället i stort om till att genomföra majoriteten av sitt arbete på distans. Det har även gällt NAVET Affärssystem. Att helt genomföra implementeringar på distans hade för bara några år sedan beskrivits som en utopi. Men det mesta har visat sig vara möjligt att lösa genom ett innovativt arbetssätt. Allt från enklare EDI- och integrationsarbete till implementering av affärssystem till globala koncerner har framgångsrikt kunnat genomföras. Det har varit en häftig upplevelse att nyttja modern videosamtalsteknik maximalt för att genomföra arbete som för några år sedan hade tagit åtskilliga dagars sammanlagd restid för mötesdeltagarna att avsätta.
 • Ökad insikt om standardisering, mindre riskexponerade lösningar
  Med Dynamics 365 Business Central levereras ett kraftfullt grundpaket. Men det finns ändå möjlighet till unika anpassningar för att optimera flödena i affärssystemet mot de interna processerna. Baksidan av detta är att anpassningarna måste kompabilitetsäkras mot kommande majoruppgraderingar av Business Central, vilket ibland kan generera större utmaningar än vad som önskas. Under året har vi upplevt en ökad insikt i värdet om att hålla sig till standardlösningarna som följer Business Central. Detta eftersom riskexponeringen i samband med majoruppgraderingar minskar.  
 • Ökade önskemål om att kunna analysera och bryta ned affärsdata
  Med ett affärssystem följer en lång rad transaktioner. Allt från enklare inköps- och försäljningstransaktioner till mer komplexa bokföringstransaktioner. Att få en överblick över samtliga transaktioner inne i affärssystemet är utmanande, för att inte säga omöjligt. Som tur är finns det verktyg som är specialiserade på detta, exempelvis Microsoft Power BI och Qlik Sense. Dessa verktyg levererar även NAVET Affärssystem. Genom att mata in komplex och svåröverskådlig indata går det att generera effektiva och insiktsfulla affärsrapporter. Dessa ger i sin tur möjlighet att analysera var verksamheten har sina styrkor och utmaningar. Under året har vi märkt en ökad efterfrågan på olika lösningar för att kunna analysera och bryta ned affärsdata för verksamheten.

Självklart går listan över insikterna från året som gått att göras betydligt mer omfattande. 2020 har varit väldigt lärorikt och det enda vi med säkerhet vet inför 2021 är att det säkerligen inte blir som vi tänker. Välkommen att kontakta oss inom NAVET Affärssystem HÄR.