042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Anna Mildner utses till affärsområdeschef för NAVET Corporate finance

Anna Mildner har utsetts till affärsområdeschef för Navets affärsområde Corporate finance. I affärsområdet ingår Navets specialister inom bolags- och fastighetstransaktion, strategisk rådgivning, värdering och analys.

Anna kom till Navet under hösten 2016 och har sedan dess framgångsrikt arbetat med i huvudsak bolagstransaktioner och strategisk rådgivning samt tagit en mycket aktiv och drivande roll i affärsområdets utveckling. Anna är sedan våren 2018 Partner i Navet.

Teamet innefattar idag sju medarbetare och fortsätter expanderas från våra kontor i Helsingborg och Malmö inom såväl bolags- som fastighetstransaktioner. Nyligen har teamet stärkts genom nyrekrytering av Associate Filip Herlin som senast kommer från Mercedes Benz Finans.

Vi välkomnar och lyckönskar Anna i sin nya roll!