042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida
Startsida $ Våra tjänster $ Moderna affärssystem & stödjande system

Moderna affärssystem & stödjande system

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring.

Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) | Business Intelligence | Molnlösningar | NavetEdge | Säkerhet | IT-strategi och utbildningar

 

Navet är Microsoft Certified Gold Partner och utvecklar lösningar mellan affärssystemet och externa stödsystem, omvärlden och kringutrustning. Gold Partner är Microsofts högsta kompetensnivå för återförsäljare och innebär att vi behöver uppfylla särskilda kompetenskrav varje år för att behålla certifiering. Härigenom kan du lita på att Navet har den erfarenhet och kompetens som krävs för ett lyckat affärssystemprojekt.

Navets affärskonsulter har många års erfarenhet av Microsoft affärssystem, business intelligence (BI), molnlösningar och säkerhet.

Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC)

Dynamics 365 Business Central är ett modernt affärssystem, eller ERP-system som det även kallas. Systemet hjälper dig att optimera verksamheten och koppla ihop och automatisera företagets affärsprocesser. Business Central är den nya generationen av Dynamics NAV (Navision).

Med Business Central kan viktiga affärsprocesser automatiseras såsom inköp och lagerhantering, orderhantering, logistik, bokföring och rapportering.

Business Intelligence

Med rätt verktyg får alla medarbetare tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Det understödjer dina beslut så att dom blir enhetliga och väl underbyggda. Med BI kan du ofta minska din it-hantering och öka internt och externt samarbete genom att koppla samman data och personer för att få aktuellt och korrekt beslutsstöd.

BI-lösningar är ofta flexibla och växer med företaget och kan snabbt anpassas efter förändringar. Navet arbetar med BI-systemen Microsoft Power BI och Qlik.

Molnlösningar

Genom en välutvecklad molnlösning i Microsoft Azure tillförsäkrar vi effektivitet genom implementation, utveckling och drift i din verksamhet med den bästa lösningen.

Med Business Central on-cloud kan lösningen anpassas med hjälp av olika applikationer som utvecklas genom så kallade extensions, vilket betyder att inga ändringar behöver göras i systemet. Detta möjliggör bl.a. automatiska uppgraderingar av affärssystemet vilket är betydligt mer kostnadseffektivt än i tidigare lösningar.

Om man väljer en lokal lösning, s.k. on-premise driftar kunden sitt affärssystem själv och styr över när uppgraderingar skall ske.

NavetEdge

NavetEdge är en egenutvecklad skräddarsydd applikation och integrationsmotor som kopplar samman system som tidigare inte varit kompatibla med varandra så att organisationen kan nå ökad transparens, effektivitet och frigöra tid.

Säkerhet

Cyberattacker mot företag blir allt vanligare och mer avancerade. Genom Microsofts utbud av lösningar kan vi erbjuda robusta och kostnadseffektiva säkerhetslösningar.

IT-strategi och utbildningar

Vi erbjuder projektledning, support och utbildning. Därtill erbjuder vi rådgivning för att utforma en konkurrenskraftig IT-strategi, i allt från serveruppsättning och systemval till integrationshantering.

Kontaktperson
Anders Claesson
CEO
anders.claesson@navet.se
070-533 50 22