VI SKAPAR
BÄTTRE AFFÄRER TILLSAMMANS

Specialiserade affärskonsulter som genom våra tre samverkande
affärsområden levererar unika kundlösningar.

Analytics

Från AI för djup marknadsstatistik & avancerad omvärldsanalys till strategisk framtidsrådgivning

Corporate finance

Från kvalificerad analys, värdering & strategisk rådgivning till fastighets- & bolagstransaktioner

Affärssystem

Från utveckling av lösningar med Microsoft komponenter till integration, implementation & drift

Information i Coronatider

Den senaste tiden har coronavirusets globala spridning fortsatt. Läs om hur Navet agerar och prioriterar under utbrottet.

Senaste numret av Bättre Affärer

Nu finns senaste numret av vår Bättre Affärer här!  Genom vår tidning vill vi  skapa ökad insikt, kunskap, förståelse och delaktighet i vår verksamhet.

Nyheter

Publicerat 2020-09-15
Kanske har du hört talas om hållbarhets- och framtidskonferensen A Sustainable Tomorrow som bildades för sju år sedan i Båstad med kunglig medverkan. Utifrån FN:s globala mål är målsättningen…

Återblick från Bättre affärer-dagen

Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!

Bättre Affärer-dagen

Navets Arbetsmodell

För att framgångsrikt genomföra komplexa uppdrag krävs en strukturerad arbetsmetod som kvalitetssäkras i varje moment.
Navets arbetar utifrån tre steg Analys-Struktur-Genomförande.

Analysen sker alltid i nära samarbete med kunden och syftar till att skapa ett relevant och objektivt beslutsunderlag för de beslut som måste fattas. Underlaget omfattar företagets interna data och förutsättningar samt viktiga omvärldsfaktorer, allt från förändringsprocessens art och syfte.

Strukturen – tydlig och framåtriktad – ger en bra överblick över situationen och underlättar beslutsprocessen. Rapportering till kunden, som anpassas efter uppdraget, presenterar fakta och kunskap på ett effektivt och beskrivande sätt.

Genomförandet, det tredje steget. Här slutförs och ”aktiveras” hela förändringsprocessen. Kunden får understöd och specialisthjälp för att lyckas på alla plan. Navet medverkar regelmässigt genom hela förändringsprocessen. Teamet av utvalda specialister kompletteras vid behov med kompetenser från vårt nätverk. Därmed kan vi säkerställa en professionell problemlösning, även för de behov som uppstår under genomförandefasen.

Företag vi hjälpt till

Läs mer om de företag vi hjälpt till Bättre affärer.​

sv_SE
en_GB sv_SE
Scroll to Top