042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida
Startsida $ NavetEdge

NavetEdge

Integrationsmotor som driver din in- och utgående data samt kopplar samman flera system som tidigare saknat koppling mellan varandra.

Integrationsmotor byggd för Microsoft Business Central

 

Sammankoppla dina system som tidigare inte varit kompatibla med varandra

Genom NavetEdge integrationsmotor sammankopplas två eller flera system. Ofta krävs dubbelarbete för att förse olika system med förhållandevis enkel data. Tack vare integrationsmotorn förenklas möjligheten avsevärt i att driva data in och ut gentemot utvalda system.

Exempel på användningsområden är CRM-system, webbplattformar och transportbokningssystem som kopplas samman med affärssystemet.

Fördelar med NavetEdge

 

Enklare hantering

Koppla samman två eller flera system och förenkla möjligheten att driva data in och ut gentemot valda system.

Effektivare

Slipp dubbelarbete och få flera system att samverka för att effektivisera ditt arbete.

All data på en plats

Få tillgång till djupare insikter med fler lager data i ditt affärssystem.

Skräddarsydd applikation/webportal

Med NavetEdge ges möjlighet till att koppa ihop utvalda processer i affärssystemet med handhållna enheter, både mobiltelefon och surfplatta. Det är möjligt att bygga skräddarsydda och företagsbrandade applikationer, oavsett om det rör sig om iOS, Android eller en helt webbaserad lösning.

Därtill kan anpassade flöden skapas både för interna och externa processer utefter din verksamhet. Exempelvis kan flöden för offerter, försäljningsorder eller tidsredovisning skapas vilket gör att det traditionella beroendet av dator vid användande av affärssystem kan brytas.

Kontaktperson
Christopher Svensson
CTO
christopher.svensson@navet.se
073-688 34 52