NavetEdge

NavetEdge är en skräddarsydd applikation och integrationsmotor som kopplar samman system som tidigare inte varit kompatibla med varandra så att din organisation kan nå ökad transparens, effektivitet och frigöra tid.

Data efter dina behov

NavetEdge möjliggör mer effektiva processer och datakopplingar mellan dina system som leder till mer
produktiva arbetssätt så att din organisation kan spara både tid och pengar.

Skräddarsydd applikation

Skräddarsyr en mobilanpassad applikation utifrån dina behov så att din organisation får ett verktyg med anpassade processer kompatibelt med ditt affärssystem.

Integrationsmotor

Driver din in- och utgående data samt kopplar samman flera olika system som tidigare saknat en existerande koppling mellan varandra.

sv_SE
Scroll to Top