042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida
Startsida $ Vi är Navet $ Vår Historia

Vår historia

Vår story som ägarlett oberoende kunskapsföretag i mer än 30 år präglas av organisk tillväxt med god lönsamhet.

Vår historia började i Helsingborg 1989 när Göran Hellström och en tidigare kollega återknöt kontakten efter några år på olika håll i näringslivet. Vi etablerade en strategisk rådgivnings-verksamhet på Berga Industriområde i Helsingborg.

Inriktning på verksamheten var affärsutveckling och blev i början av 90-talet relativt dominerad av tidens komplexa obestånds- och affärsutvecklingsuppdrag, främst inom bygg- och fastighetsbranschen samt finansbranschen. Under denna tid etablerades Navet plattform i Stockholms finansiella centrum vilken även idag är viktig i Navets affär.

Från en väldigt liten organisation växte Navet organiskt under 90-talet och skapade grunden till den kompetens som idag utgör, Strategiskt insiktsarbete & rådgivning, Transaktioner & förändring samt Moderna affärssystem & stödsystem.

Vi utsågs till DI Gasell 2001 och etablerade kontor i både Stockholm och Göteborg under de första åren på 2000-talet.

Under första delen på 2000-talet etablerades en delägarmodell som allt sedan dess utgjort en mycket viktig förutsättning för Navets tillväxt, oberoende och framgång.

Under 2004 blev Navet Microsoft Certified Partner vilket allt sedan dess bibehållits.

År 2011 förvärvades dotterbolaget Industrifakta AB i Helsingborg och en extern styrelse etablerades. Navet etablerade även kontor i Malmö och vi flyttade i Helsingborg till vår nuvarande centrala adress.

Under 2012 etablerades vårt kundlöfte Bättre affärer som 2015 följdes av Bättre affärer-dagen som sedan dess är vårt årligt återkommande marknadsevent riktat till våra kunder och beslutsfattare. Hela historiken sedan starten finns på battreaffarerdagen.se.

Navet genomförde sin första kundundersökning 2013 med Regi som sedan följts av ytterligare kundundersökningar. Vårt genomsnittliga NKI redovisades till drygt 8 där vårt engagemang, tillgänglighet, strategiska kompetens, levererade affärsnytta och proaktivitet fick toppbetyg.

Sedan vi under 2014 beslutade att koncentrera vår personella resurs till Sydsverige har vi idag kontor i Helsingborg och Malmö med drygt 55 specialister inom våra kompetensområden.

År 2015 lades en ny affärsplan fram, Navet 2020 som stakade ut vägen för fortsatt tillväxt med lönsamhet.

Navets story som ägarlett oberoende kunskapsföretag präglas av organisk tillväxt med god lönsamhet. Under alla år har vi tjänat pengar, vilket är en förutsättning för att med trovärdighet även kunna leda våra kunder till att göra Bättre affärer!

Vårt jubileumsår 2019 firades hela året med flertalet olika kund- och nätverksaktiviteter på temat Bättre affärer. Vårt kontor i Malmö flyttades från Börshuset till Gängtappen i Västra Hamnen. Ett riktigt lyft, flera våningar upp!

2022 etablerar vi en ny varumärkesplattform som stärker Navets helhetsutbud av tjänster och produkter och ökar samverkan där våra medarbetare i ännu högre utsträckning drar nytta av vår gemensamma kunskap och erfarenheter för att leverera bättre affärer för våra kunder.

Under hösten 2022 beslutades att renodla Navet till en ERP partner. Detta genomfördes under våren 2023 och därmed lämnade affärsområdena Corporate finance och Analytics koncernen till Navet Analytics AB med en annan ägarbild.

I mars 2023 förvärvades Navet av Aderian Group och Anders Claesson tillträdde som ny VD efter Göran Hellström