042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida
Startsida $ Vi är Navet $ Vår ledning

Vår affärsledning

Navets affärsledning utgöres av VD och CFO tillsammans med medarbetare i ledande befattningar.

Affärsledning

Fr. vänster: Anders Claesson, Johannes Lunner, Mattias Henricson, Jeanette Stenberg, Josefine Liebert, Christopher Svensson, Martin Evertsson