042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida
Startsida $ Vi är Navet

Vi är Navet

Navet är ett ägarlett oberoende kunskapsföretag där medarbetarna samskapar värde med sina kunder för bättre affärer. Vi är specialiserade affärskonsulter med djup- och bred näringslivserfarenhet i kombination med spetskompetens inom trend- och omvärldsanalys, strategisk rådgivning, transaktioner och utveckling av moderna affärssystem.

Navets kultur, värderingar och samlade kunskap har bidragit till långvariga kundrelationer och drygt 30 år av lönsam tillväxt och affärsmässig framgång.

Vår vision

Navet för bättre affärer och en bättre framtid, för våra medarbetare och kunder.

 

 

Vår affärsidé
Navets affärskonsulter samskapar värden med sina kunder och utvecklar människor, företag och moderna affärssystem för bättre affärer.

Vi skapar strategiska insikter för unik kunskap och konkurrensfördelar, vi genomför förändringar och transaktioner för högre värdering och med djup verksamhets- och affärssystemkunskap hjälper vi våra kunder att nå sina mål.