042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Navet rådgivare vid avyttring av bostadsmark i Lund

Navet har varit rådgivare till Tunisborg AB vid försäljningen av bostadsmark för utveckling av ca 25 000 kvm bostäder.

Nöbbelöv, i norra Lund, där byggrätterna är belägna är med sin närhet till centrala Lund och goda tillgänglighet till tågstationen i Gunnesbo ett prioriterat och attraktivt utvecklingsområde. Byggnadsnämndens vice ordförande uttalade sig i samband med beslutet att ”planerna är de mest spännande i Lund på många år”.

Tunisborg har under 10 år förvärvat marken i ett flertal olika köp, bland annat från kyrkan, och under 2018 påbörjades ett planprogram för att ändra användningen till bostäder. Tunisborg och köparen kommer i nära samarbete att ta fram en detaljplan och utveckla området med attraktiva lägenheter.