042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Direct Healthcare Group (DHG) har förvärvat Gate Rehab Development AB (Gate)

Gate utvecklar och säljer högkvalitativa hjälpmedel i Sverige och i stora delar av världen. Navet agerade rådgivare till Gate genom hela transaktionen.

Gate bildades 2004 med en affärsidé om att utveckla nya hjälpmedelsprodukter inom förflyttning (mobility) och hygien. Bolaget är ett svenskt hjälpmedelsföretag med en lång tradition av forskning och produktutveckling. Bolaget erbjuder egenutvecklade produkter såsom gåbord och hygienstolar – samtliga med innovativ design och nya lösningar. Bolaget är återförsäljare av hjälpmedel från några av världens ledande tillverkare. Gates egna produkter har en dominerande plats på den skandinaviska marknaden, produktserien är heltäckande och är upphandlade hos samtliga Landsting, hjälpmedelscentraler samt kommuner i Sverige.

”Vi är glada över att välkomna detta nästa steg i tillväxt för Gate. Förvärvet kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta leverera den höga kvaliteten på produkter och service som våra kunder har förväntat sig av Gate, men nu med tillägg av ökad effektivitet och en utökad portfölj” säger Johan Gladh, VD på Gate.

DHG är en ledande leverantör av intelligent tryckvårdsledning, specialiserade sittlösningar och hyrutrustning för vård av patienter med större storlek. DHG har huvudkontor och tillverkning i Caerphilly, UK. Företaget grundades 2009 och arbetar med vårdleverantörer i över 20 länder i hela Europa och internationellt. DHG ingår i ArchiMed, som är ett oberoende Investmentbolag specialiserat inom hälsovårdsindustrin. Bolaget verkar som en strategisk och finansiell partner för europeiska och nordamerikanska företag inom Biopharma, Medtech, Diagnostics, Life Sciences, Healthcare IT, Consumer Health, Public Safety och Care Services.

”Navet inledde kundrelationen med Gate 2018 med syfte att förbereda en succession och en djupgående analysfas inleddes. Navet har ansvarat för hela transaktionsprocessen vilket inneburit att vi kunnat lägga vårt fokus på vad som är väsentligt för den operativa verksamheten och framförallt inte säljprocessen” avslutar Johan Gladh.