042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Navet expanderar med världsledande kompetens inom omvärldsanalys och framtidsrådgivning

Affärskonsultföretaget Navet genomförde en omfattande investering under 2019 och blev därmed exklusiv partner med Quilt.ai för den nordiska marknaden avseende omvärldsanalys och framtidsrådgivning med stöd av AI och digital etnografi. Härutöver nådde den egenutvecklade digitala plattformen NavetEdge en ökad marknad. Samtidigt investerade Navet för fortsatt expansion i Öresundsregionen med ett nytt kontor i klassiska Gängtappen i Malmö jämte nyrekrytering av sex specialiserade affärskonsulter inom samtliga affärsområden.

Med ca 50 specialiserade affärskonsulter i fyra samverkande affärsområden bidrar Navet till Bättre affärer för näringsliv och offentlig sektor. Under året har affärsområdet NAVET Analytics tillförts ett världsledande unikt verktyg för omvärldsanalys och framtidsrådgivning genom ett exklusivt partnerskap med Quilt.ai för den nordiska marknaden. Härmed erbjuds ett kraftfullt alternativ till den traditionella researchen.

Med tillgång till egna utvecklare och djup kunskap inom antropologi kan vi nu förse våra kunder med det bästa av två världar, big data och AI samt mänsklig tolkning. I dagsläget har trender och beteenden vid 4,3 miljarder konsumtionstillfällen i 540 städer och 82 länder tolkats. Våra första leveranser har även genomförts på den nordiska marknaden och resultaten är ett unikt kraft- och insiktsfullt beslutsunderlag för Bättre affärer. Skala upphör att vara en begränsning och våra kunder får en helt ny insikt när vår research och rådgivning grundar sig på så omfattande volymer, säger Alexander Alvén, Partner och CEO NAVET Analytics.

Under 2019 har Navet fortsatt stärkt vår marknadsposition med erbjudandet inom NAVET Affärssystem som nu även innefattar den egenutvecklade digitala plattformen NavetEdge.

Utöver vår kärnkompetens av Microsoftprodukter såsom 365 Business Central, Power BI och Azure har vi lanserat vår egen produkt NavetEdge. Denna används idag med stor framgång inom uthyrningsbranschen i Sverige och samlar information om ex byggprojekt på samma ställe med tillgångar som portal för uthyrningsverksamhet, integration med andra system samt interna processer, säger Anders Claesson, Partner och Affärsområdeschef NAVET Affärssystem.

Navets tjänster inom NAVET Ekonomistyrning stödjer ofta den befintliga ekonomiavdelningen alternativt stärker kapaciteten under en förändringsfas. Under året har samverkan med Navets övriga affärsområden planenligt ökat.

Utöver affärsområdets unika kundbas så kompletterar och stärker vi alltmer teamen från våra övriga affärsområden såväl i implementations- som utbildningsfaser av 365 Business Central som i samband med finansiell due-diligence, säger Gunilla Månsson, Partner och Affärsområdeschef NAVET Ekonomistyrning.

Under 2019 genomförde NAVET Corporate finance framgångsrikt såväl fastighets- som bolagstransaktioner i Sverige med en total affärsvolym på ca 850 Mkr. Härutöver har Navet under året levererat omfattande strategisk rådgivning, analys och värdering.

Det som ofta skiljer oss från våra konkurrenter är vår grundläggande analys av marknaden, trender och beteenden samt aktörerna. Detta är möjligt främst genom vår dagliga input från våra kollegor inom NAVET Analytics men framförallt genom vårt team som sammantaget har många års erfarenhet av såväl konjunkturnedgångar som uppgångar, säger Anna Mildner, Partner och Affärsområdeschef NAVET Corporate finance.

Sammantaget är Navet mycket väl rustade för att fortsatt bistå våra kunder med kvalificerad oberoende rådgivning. Utöver vårt välbelägna stationsnära kontor i Helsingborg har vi under året satt upp Navet skylten på den ikoniska fastigheten Gängtappen i Malmö.

Vi söker alltid efter fler medarbetare som är beredda att ansluta sig till våra värderingstyrda team. Vår värdegrund med lyhördhet, kreativitet, pålitlighet och stabilitet är djupt förankrad hos oss, säger Göran Hellström, Partner och CEO Navet AB.

 

För mer information:

Göran Hellström, Partner och CEO Navet AB,
mobil: 070-6628679
e-post: goran.hellstrom@navet.se

På vår hemsida www.navetanalytics.se redovisar vi några aktuella kundcase. Nedan några citat från ett antal av våra kunder.

”Navet är extremt lyhörda och snabbfotade”, Pelle Nilsson, grundare och styrelseledamot GN Transport i Halmstad AB

”Kompetens och engagemang präglar Navetkulturen”, Carl-Johan Hansson, chef affärsområde fastigheter, Riksbyggen

”En halv miljon skäl att välja Navet”, Anders Rosberg, Vvd Boxongruppen

”Navet gav oss en ovärderlig hjälp i generationsskiftet”, Magnus Jongård, Vd JKAB

”Navet besitter en skarp kompetens inom transaktionsrådgivning och affärssystem”, Mårten Widlund, Vd SUEZ Recycling AB

Glad midsommar!

Vännerna från Navet vill passa på att önska er en trevlig midsommarhelg! Vädret ser lovande ut med...