042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Navet var säljarens rådgivare när SLP förvärvar logistikfastighet i Halmstad

Navet har varit transaktionsrådgivare till Kepada Gruppen AB, vilka ingår i ByggSjögren-koncernen, vid försäljningen av en logistikfastighet i Halmstad till SLP (Swedish Logistic Property).

Fastigheten har ett mycket bra logistikläge i Halmstad med nära anslutning till E6ans av- och påfart samt riksväg 15 samt en uthyrningsbar area om ca 5 900 kvm. Byggnation pågår och inflyttning beräknas ske under hösten 2022, hyresgäst är Halmstads Delivery AB, vilka har tecknat ett tio-årigt hyresavtal. Överlåtelsen sker genom ett bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om ca 93 mkr. Halmstads Delivery AB är ett privatägt företag som hjälper lokala företag med deras distribution och budkörningar. Bolaget har över 50 anställda samt en vagnpark om 30 fordon. ByggSjögren är ett privatägt bygg- och fastighetsförvaltande företag i Halmstad med uppdrag åt kunder främst i närområdet. ByggSjögren grundades år 1975 och sysselsätter idag ett 70-tal anställda med en årsomsättning på cirka 300 mkr.

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 680 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Peter Strand, vd på SLP, säger i deras pressmeddelande:

”Jag är glad över att vi har hög takt i våra transaktioner och med detta köp får vi en fastighet i ett utmärkt logistikläge i Halmstad med mycket bra anslutningar till kringliggande infrastruktur. Den logistikbyggnad som är färdig i slutet av året kommer att vara anpassad till hyresgästens behov och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad”.