042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Navet utser Anna Nordström Carlsson till styrelseordförande och Pehr Andersson till styrelseledamot

Efter att Navets mångåriga styrelseordförande Ulf Strömqvist nu lämnar Navets styrelse tar Anna Nordström Carlsson, efter fyra år som styrelseledamot i Navet, över klubban efter Ulf. Samtidigt välkomnar vi Pehr Andersson som ny styrelseledamot.

Anna har arbetat i ett flertal ledande befattningar inom kommunikationsbranschen och tillträdde i november 2019 tjänsten som MFF:s marknads- och kommunikationschef. Anna är också styrelseordförande i Media Evolution AB och i Film i Skåne AB.

Pehr kommer senast från rollen som näringslivsdirektör i Malmö Stad och arbetar idag som senior rådgivare i Malmö Stads koncernbolag, Malmö Stadshus AB. Pehr är även styrelseordförande i Malmö Börssällskap samt styrelseledamot i ett flertal bolag bla AB Dendera Holding, MINC i Sverige AB, Zenit Design Group AB och Media Evolution AB.

-Anna besitter mycket värdefull kunskap om vår verksamhet efter fyra år i styrelsen och vi ser fortsatt fram emot att ta del av Annas genuina kunskaper och nätverk. Pehr har en gedigen kompetens inom näringslivet i regionen med ett starkt nätverk och engagemang för regionens utveckling. Vi möjliggör härmed att fortsatt växa Navets affär i Öresundsregionen genom ett aktivt och professionellt styrelsearbete, säger Göran Hellström, CEO på Navet.

Anna kommenterar sin nya roll såhär:
-Jag har varit styrelseledamot i Navet sedan 2015 och har därmed en mycket god bild över verksamheten och dess affärsledning. Utifrån min kompetens kring strategiskt arbete, PR och media, kommunikation och management kommer jag i min nya roll att leda styrelsens arbete i en väldigt spännande tillväxtperiod för Navet.

Pehr kommenterar sin nya roll såhär:
-Jag ser mycket fram emot det här uppdraget och utifrån min plattform skall det bli spännande att få vara en del av den resa Navet är på. Jag har följt verksamheten på håll under en längre tid och bolaget har en lång tradition och ligger även i framkant affärsmässigt vilket gör det extra intressant.

Navets nya styrelse består härefter av: Anna Nordström Carlsson, Pehr Andersson, Göran Hellström, Martin Larsson (ägarrepresentant) och Anders Claesson (ägarrepresentant).
Samtidigt med valet av styrelse i Navet har även Ernst & Young AB (EY) valts till revisorer med auktoriserad revisor Henrik Nilsson som huvudansvarig revisor.

För mer information kontakta:
Göran Hellström, Partner och Vd Navet
Mobil: +46 70 6628679, E-post: goran.hellstrom@navet.se