042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Nyheter i Microsoft Dynamics 365 Business Central, version 16

Vi har tidigare berättat om det nya angreppssättet kring versionsuppgraderingar som Business Central har kontra sin föregångare NAV. Två gånger om året, i april och oktober, släpps nya versioner av Business Central. Den senaste versionen, version 16, innehåller en rad spännande nyheter. Nedan listar vi några av dessa.

Inledningsvis kan vi konstatera att det är tydligt att Business Central är redan en mogen lösning. Antalet stora anpassningar är färre än tidigare, istället har Microsoft fokuserat på en lång rad mindre förbättringar samtidigt som prestandaoptimering för de mest använda områdena präglar version 16. De senaste förbättringarna syftar till att främst öka användarvänligheten och affärsvärdet i det dagliga arbetet.

Infoga återkommande försäljnings- och inköpsrader automatiskt

Återkommande försäljnings- och inköpsorder är vanligt förekommande inom affärsvärlden, inte minst om försäljning och inköp sker av lagerlagda artiklar. För att effektivisera detta går det att på förhand sätta upp vanligt förekommande försäljnings- och inköpsrader på utvalda kunder och leverantörer. Detta genererar i sin tur förslag på försäljning och inköp. Har kunden eller leverantören enbart en uppsättning genereras denna automatiskt.

Meddela ansökaren om alla ändringar för en begäran om godkännande

Tidigare har det saknats en överblick för hur ett inköpsdokument fortskrider genom attestordningen. För att säkerställa att en godkännandebegäran behandlas så snabbt som möjligt är det numera möjligt för alla inblandade att följa varje steg genom attestordningen.

Ta emot fler artiklar än beställt

Att levererad kvantitet avviker från det beställda antalet är inte helt ovanligt. Om för få artiklar levereras genererar det en framtida restorderleverans men tidigare har det inte funnits något effektivt sätt att hantera att för många artiklar levereras. I version 16 implementeras en funktion som möjliggör detta på ett smidigt sätt. Dessutom är det möjligt att ställa in toleransnivåer för att effektivisera detta ytterligare.

Utökad möjlighet för prisberäkning

Hanteringen av specialpriser och rabatter har förbättrats. Exempelvis kan numera automatisk beräkning av priser på försäljnings- och inköpsdokument samt på jobb- och artikeljournalrader ske.

Förbättrad hantering av faktureringsmisstag

Både delleveranser och delfakturering är vanligt förekommande. För att hantera detta har man behövt hålla tungan rätt i mun för att inte göra misstag som är tidskrävande att återställa. Nu lanseras en funktion som gör det möjligt att återställa antalet till det ursprungliga och därmed snabbare kunna börja om på nytt.

Vill du veta mer dessa nyheter eller Business Central i allmänhet är du välkommen att kontakta NAVET Affärssystem så berättar vi gärna mer om vilka affärsbehov vi kan lösa.