042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Utmanande tider – Navets företagsstöd finns här för dig

Väldigt många företag tvingas konstatera en plötsligt minskad omsättning, vikande lönsamhet och inte minst en minskad kontroll samt förutsägbarhet. Den nya situationen på marknaden och i omvärlden innebär för många företag oavsett bransch helt nya och ofta kritiska utmaningar. Utmaningar av stor dignitet som för bara några månader sedan inte kunde förutses av någon. 

En professionell och oberoende rådgivare i utmanande tider
Det finns nu ett ökat behov av rådgivning från våra kunder då situationen är svår att överblicka för många. Därför samlar Navet under denna kritiska period ett särskilt team av specialister med hög beredskap under namnet – Navet företagsstöd.

Över 30 års erfarenhet av att lotsa våra kunder rätt
Navet har mer än 30 års erfarenhet av att lotsa och agera rådgivare till våra kunder i situationer då omvärlden är orolig och framtiden oviss. Faktum är att vi är sprungna ur en av de större finansiella kriserna i Sverige i början av 90-talet och har sedan dess framgångsrikt bedrivit professionell rådgivning i såväl svåra som goda tider. Navets specialister har lång erfarenhet av situationer likt den många står inför idag.

Specialistgruppen justeras utifrån varje unik situation och kan bestå av representanter från samtliga affärsområden. Genom vår lyhördhet, kreativitet och pålitlighet kan vi erbjuda kundspecifika lösningar som hjälper våra kunder rätt i en annars svår situation. Utöver Navets egen kompetens och erfarenhet har vi genom åren etablerat ett brett nätverk med specialister samt potentiella investerare. Vi är oberoende och kan därför åtaga oss uppdrag som i många fall upplevs som utmanande för andra.

Exempel på aktuella tjänster:

  • Identifiera och genomföra kassaflödesstärkande åtgärder
  • Stöd kring aktuella regelverk
  • Bistå i förhandlingar med banker och andra kreditgivare
  • Finansiella rekonstruktioner
  • Omstruktureringar
  • Försäljning- och förvärv samt värderingar
  • Marknadsanalyser och framtidsrådgivning

För en första effektiv kontakt och identifiering av dina behov, vv kontakta Göran Hellström, Mobil 070-6628679 eller goran.hellstrom@navet.se. Du som redan är kund till oss kan såklart också vända dig direkt till din ordinarie kontaktperson hos Navet.