042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Vi ger dig ökad insikt på den svenska börsen

Börsen är en spännande marknadsplats där man köper och säljer olika produkter/tjänster till marknadspris, såsom aktier i bolag. I Sverige finns det en reglerad aktiebörs som drivs av Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen) för etablerade bolag. Idag har drygt 300 bolag sina aktier noterade på Stockholmsbörsen, vilken i sin tur består av tre underlistor kopplade till bolagens storlek: Large Cap, Mid Cap samt Small Cap. Här ger vi dig en ökad insikt av börsen och på de Sydsvenska bolag som är börsnoterade.

Aktiebolagsägande – privat eller publikt?

I ett privat aktiebolag är det en eller fler ägare och aktierna är inte tillgängliga för handel av allmänheten. I samband med börsnotering, även kallat IPO (Initial Public Offering), definieras bolaget som ett publikt bolag och aktierna kan således handlas av allmänheten. I samband med börsnoteringen kan befintliga ägare av det privata aktiebolaget sälja hela eller delar av sitt aktieinnehav som då bjuds ut till allmänheten. Ibland kan det även kombineras med en nyemission av aktier, vilket innebär att man tar in nya pengar till bolaget och ger ut nya aktier istället för att sälja av befintliga. När man väljer att göra detta ökar antalet aktier i bolaget. Dagens lagstiftning tillåter två olika sorters reglerade marknadsplatser för aktier, börsen och handelsplattformar, som även kallas för MTF efter engelskans Multilateral Trading Facility.

Sveriges börser – Listad eller noterad?

Utöver Stockholmsbörsen finns det ett antal MTF:er som erbjuder alternativa marknader för aktier. Man talar om att företag är listade på dessa plattformar medan bolag är noterade på börsen. För enkelhetens skull kommer detta fortsättningsvis benämnas som noteringar. De vanligaste handelsplattformarna i Sverige är First North som drivs av Nasdaq, Spotlight Stockmarket som drivs i egen regi samt Nordic MTF som drivs av Nordic Growth Market. För att ett bolag ska kunna noteras behöver det finnas tillräckligt med tillgång och efterfrågan på bolagets aktier för att prissättningen ska fungera. Därför måste ett tillräckligt antal aktier ägas av allmänheten och det ska finnas ett tillräckligt stort antal aktieägare. Det här spridningskravet kallas för ”free float”.

Sydsvenska marknaden för börsbolag

Det finns ett 60-tal skånska bolag noterade på börsen. De skånska bolagen värderas till ca 400 miljarder kronor. Överlägset störst är Alfa Lava med ett börsvärde på ca 90 miljarder kronor. Under perioden 2016–2018 noterades 13 sydsvenska bolag, de allra flesta med säte i Malmö och Lund. Dock har det skett noteringar av bolag som inte har sitt säte i ovan nämnda orter, såsom GARO AB i Gnosjö samt Nordic Waterproofing AB i Höganäs. Båda bolagen noterades under 2016. Under 2017 noterades Balco Group Holding AB från Växjö.

Utöver dessa noteringar är det ytterligare ett antal bolag hemmahörande i Skåne som återfinns på börsen. Bland dessa kan följande nämnas Trelleborg AB (Trelleborg), PEAB (Förslöv), Catena AB (Helsingborg), Nolato AB (Torekov), Lindab AB (Förslöv), Simris Alg AB (Hammenhög), Gullberg & Jansson AB (Helsingborg), Lindab Sverige AB (Förslöv), Nolato AB (Torekov), Simris Alg AB (Simrishamn), Brinova Fastigheter AB (Helsingborg), K-fastigheter (Hässleholm), Lammhults Design Group AB (Lammhult) samt Skåne Möllan AB (Tågarp) nämnas. Flera av dessa bolag har även Navet haft glädjen att se som kunder genom åren.

Sydsveriges tre kluster

Sydsvenska börsbolag återfinns inom en rad olika branscher, de vanligast förekommande branscherna är fastighet, industri samt medicinteknik. Inom bioteknik förekom ett stort antal börsnoteringar under 2015–2017. Därför finns en viss mättnad och investerarna idag kräver att bolagens produkter har kortare tid till marknaden än tidigare. Det finns en rad olika anledningar till att bolag önskar noteras; tillgång till kapital, men även aspekter såsom synlighet, kvalitet, och aversion mot riskkapitalbolag är andra vanliga orsaker. För bolag som verkar internationellt innebär en notering ofta en ökad status som kan underlätta dialogen med utländska leverantörer och återförsäljare.

Antalet börsintroduktioner och listningar under 2019 låg i paritet med 2018, dock har ett antal bolag valt att skjuta på sin introduktion. Noteringsklimat kopplat till marknadsklimat i övrigt samt med vissa säsongsvariationer gör att 2018 och 2019 sticker ut i jämförelse med åren 2016 och 2017. Under 2016 gjordes 120 noteringar och under 2017 var antalet 148. 2018 noterades 90 bolag och 2019 hamnade i linje med 2018.

Just nu är den svenska börsen i en nedåtgående trend på grund av omvärldsoro, inte minst avseende coronavirusets spridning. Liknande justeringar på marknaden kräver regelmässigt en ökad analys. NAVET Corporate finance har lång erfarenhet av att värdera och analysera marknaden och enskilda bolag samt ge strategisk rådgivning framåt. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.