042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Så får Länsförsäkringar Jämtland insikter om den lokala marknaden

Länsförsäkringar Jämtland har cirka 60 000 sakförsäkringskunder som tillsammans äger bolaget och påverkar dess framtid. Bolagets medarbetare ägnar dagligen tid åt att förstå vad kunderna vill ha av sitt bolag. När VD Tomas Eriksson leder Länsförsäkringar in i framtiden har lyhördhet för trender, kundbehov och inte minst ökad digitalisering stort fokus. För det strategiska analysarbetet tar han hjälp av affärskonsulter från NAVET Analytics.

Med hjälp av djupintervjuer med privat- och företagskunder har värdefulla insikter om framtiden skördats. Första gången var 2011 när en omvärldsanalys mot 2020 med fokus på utmaningar och tillväxtförutsättningar genomfördes. Analysen ingick i en större leverans i skapandet av en ny affärsplan och analysarbetet har varit ett värdefullt instrument för Länsförsäkringars verksamhetsstyrning under 2010-talet. 2020 var det dags igen när ett nytt sikte mot framtiden togs i en ny omvärldsanalys med sikte på 2030. En av många lärdomar i dessa omvärldsanalyser är inte helt överraskande kundernas ökade krav på digitaliserade tjänster och service.

Glad midsommar!

Vännerna från Navet vill passa på att önska er en trevlig midsommarhelg! Vädret ser lovande ut med...