042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Kraftig tillväxt i E-handeln skapar såväl nya möjligheter som utmaningar

År 2020 blev ett extremt bra år för den svenska E-handeln som då slog alla tidigare rekord. Jämfört med 2019 växte branschen som helhet med ca 40%. Utvecklingen under 2021 har fortsatt starkt. Första kvartalet fortsatte tillväxten med 53% och nyligen presenterades siffror för årets andra kvartal. Tillväxten fortsatte ytterligare från redan höga nivåer, upp 16%. Den snabba utvecklingen för med sig ett flertal effekter, både av positiv och negativ karaktär, beroende på vem man frågar.

Strax efter att pandemin slog till i mars 2020 på bred front kunde PostNord notera en kraftig volymökning på antalet e-handelsförsändelser. När myndigheterna uppmanade till hemarbete och många var rädda för att smittas eller smitta andra skapades ett ökat behov av att på ett enkelt och smidigt sätt kunna handla och få hemtransporterat de varor man önskade. Undersökningar visade att många av de nya e-handelskonsumenterna visade sig vara äldre människor – personer som alltså tidigare inte tagit klivet och kanske inte heller var särskilt intresserade av att göra det, men som blev tvungna. Fler av dessa nya e-handelskonsumenter har nu lagt sig till med nya vanor och fortsatt att e-handla.

Nya logistikkedjor
Den snabba utvecklingen för de rena e-handelsbolagen har också medfört en skjuts för många närliggande branscher. En av dessa är bolag verksamma inom logistik och transporter. Utöver att paketvolymerna har ökat generellt så har även nya lösningar för så kallade sista-milen leveranser utvecklats och etablerats. Valmöjligheterna för konsumenterna på hur man ska få sina inköpta varor levererade har breddats och under senare år har företag såsom Instabox, Budbee och Foodora snabbt fått ökad acceptans hos konsumenterna. Snabba leveranser hem till dörren, av bud och på den tid man själv väljer och paketboxar i närbutiken är idag vardag. Konsumenternas efterfrågan på dessa tjänster och den snabba expansionstakten har gjort att värderingarna på denna typ av företag skjutit i höjden när investerare inte vill missa möjligheten till god avkastning.

Blandade effekter på fastighetsmarknaden
Även för fastighetsaktörer, främst verksamma inom logistikfastigheter, har de senaste årens trend med minskade vakanser och en ökad efterfrågan på moderna och effektiva logistikfastigheter på geografiska lägen som möjliggör snabb och effektiv logistik fortsatt. Flera ärenden ligger nu därför på kommunernas bord för att hantera planläggningen och möjliggörandet av nya logistiklägen och därmed nya arbetstillfällen.

Samtidigt som logistikfastigheter, nya transportsätt och de rena e-handlarna har upplevt och upplever en kraftig tillväxt så är det desto tuffare för de traditionella handlarna som inte valt eller av olika anledningar kunnat anpassa sig till nya handelsmönster. Flera citykärnor upplever nu ökade vakanser där handelsaktörerna antingen flyttar ut eller växlar om sin verksamhet mot mer digital handel. Det skapar utmaningar för att fortsatt upprätthålla levande stadskärnor med diversifierat utbud.

Inom Navet har vi arbetat länge med att hjälpa våra kunder att utveckla verksamheter till nya förutsättningar. Med vår egen produkt NavetAI kan vi bl.a. erbjuda en snabb och skalbar teknikplattform som med hjälp av artificiell intelligens konverterar omfattande mängder datasignaler till mänskliga insikter för att bl.a. nå en fördjupad förståelse för din målgrupp och de individer du vill nå.

Inom NAVET Corporate finance har vi lång erfarenhet av såväl fastighets- som bolagsutveckling på både strategisk och operationell nivå. Hur möter Er verksamhet de nya utmaningar och möjligheter som e-handeln för med sig? Läs mer om vad vi kan göra för dig HÄR.