Från kvalificerad analys, värdering & strategisk rådgivning till genomförd fastighets- & bolagstransaktion.

Våra tjänster inom NAVET Corporate finance omfattar:

Försäljning och förvärv

Vi hjälper dig att fokusera på de viktigaste frågorna och guidar dig till att hantera hela processen från start till mål. Vi identifierar de potentiella riskerna och belyser de värdedrivande processerna för en så fördelaktig affär som möjligt.

Strategisk rådgivning

Vi har en lång och djup erfarenhet om hur verksamheter kan utvecklas i en ständigt föränderlig omvärld och bidrar med kunskap, idéer och metoder som hjälper er att utforma vinnande affärsstrategier.

Analys och värdering

Med en omfattande marknadskännedom utför vi analyser och simuleringar av fastighetsportföljer, värderingar, fastighetsekonomiska utredningar samt marknads- och segmentsanalyser.

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

Inom strategisk rådgivning arbetar vi återkommande med framförallt fastighetsutveckling och affärsplanearbete. Inom fastighetsutveckling tillför vi kvalificerade tjänster, ofta i tidiga skeden, som skapar mervärden. Ett affärsplanearbete sker såväl på företags- som fastighetsnivå och kräver god projektstyrning jämte en gedigen förankringsprocess.

Navet har en omfattande marknadskännedom och utför analyser och simuleringar av fastighetsportföljer, värderingar, fastighetsekonomiska utredningar samt marknads- och segmentsanalyser. Vi utför även företags- och fastighetsvärderingar, rörelsevärderingar och övrig värderelaterad rådgivning.

Några av de medarbetare som arbetar inom affärsområdet

Partner, Affärsområdeschef NAVET Corporate finance

NAVET Corporate finance

“Att samarbeta med en partner som både kan ingjuta förtroende hos säljare och köpare är A och O för en lyckad affär. Navets tydliga process hjälpte oss till en bra affär med en köpare som vi verkligen tycker är bra både för verksamheten och de medarbetare som följde med över till den nya ägaren.”

Lena Holst

Koncernchef STARKA
sv_SE
Scroll to Top