042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Full fart även på försäljning av enskilda fastigheter!

Transaktionsmarknaden för fastigheter har varit mycket aktiv under hela 2021. De stora volymerna drivs främst av att de stora fastighetsaktörerna helt eller delvis köper upp varandra eller flyttar miljardportföljer mellan sig vid omstruktureringar i sina innehav.

Det är lätt att notera att korsägandet, och då även i konkurrerande bolag, kraftigt har ökat de senaste åren och faktiskt accelererat till helt nya dimensioner under 2021. Den här typen av omstruktureringar och dess mediala värde innebär att de enskilda fastighetstransaktionerna inte syns och uppmärksammas som sig bör. Detta har i sin tur skapat en skev bild av vad som egentligen sker på fastighetsmarknaden. Inte bara stora uppköp och miljardaffärer kommer till avslut.

Navet noterar dock tydligt i egen transaktionsrådgivning en stor aktivitet och efterfrågan på enskilda fastigheter, i hela skalan från mindre till större objekt. Prisläget är i många fall på rekordhöga nivåer och många mindre och medelstora aktörer tar tillfället i akt att avyttra till de (oftast större) aktörer som önskar utöka sina bestånd.

Det råder ett attraktivt marknadsläge att sälja för ”de ofrivilliga fastighetsägarna”, det vill säga de som äger sin fastighet där de också bedriver verksamhet men som inte ser något självändamål i att äga. Denna typ av fastighetsägare kan med fördel avyttra för att frigöra kapital, men fortsätta att vara kvar som hyresgäst.

Utöver den ofrivilliga fastighetsägaren finns det även ett stort antal andra privata aktörer som är aktiva på marknaden. Mitt under de varma sommarmånaderna agerade Navet rådgivare till en privat aktör som avyttrade en av sina fastigheter till det börsnoterade Klövern AB (publ.). Byggnaden är uppförd 1995 och innehar ca 2000 kvadratmeter kontor. Fastigheten är belägen i Bulltofta, ett strategiskt läge med god tillgänglighet via bil. Trots turbulenta tider och hög osäkerhet kring kontorets framtida roll uppnåddes en hög prisnivå i transaktionen.

NAVET Corporate finance har lång erfarenhet av värdering, analys och transaktion av såväl bolag som fastighet samt strategisk rådgivning. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss. Läs mer HÄR.