042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

En ”grundkurs” – Vad är de många fördelarna med Business intelligence (BI)?

Business intelligence (BI) är kanske ett begrepp som du har stött på under de senaste åren, men vad är egentligen BI? Hur fungerar det? Och är det något som är relevant för dig och din organisation? I den här artikeln kommer vi att diskutera kring dessa frågor samtidigt som vi kommer att belysa några av styrkorna med en gedigen BI-lösning.

Vad är Business intelligence?
BI kan definieras som de verktyg, tekniker och processer som organisationer använder sig av för att hämta, strukturera och analysera data, med målet att förbättra hur organisationer tar beslut. I svenska sammanhang kallas faktiskt BI ofta för just beslutsstöd, då det är ett kraftfullt hjälpmedel för att presentera stora mängder data på ett sätt som är lätt att ta in, vilket gör det möjligt för en organisations beslutsfattare att snabbt kunna få en överblick över en situation och fatta det rätta beslutet. Man skulle kunna säga att BI handlar om att leverera rätt information till rätt person i rätt tid.

Hur fungerar Business intelligence?
För att nyttja BI behöver du använda dig av någon form av data. Den här datan hämtas vanligtvis från affärssystemet, andra kringsystem eller från Excelblad. Den här datan läses sedan in i ditt BI-verktyg där den transformeras för att passa din organisations specifika behov. Ditt BI-verktyg är nu kopplat till datakällan vilket innebär att även framtida data som läggs till vid ett senare tillfälle kommer att utsättas för samma transformation automatiskt. Vilket är väldigt smidigt då det spar tid, pengar och möda om man jämför med att exempelvis uppdatera Excelblad manuellt varje dag/vecka/år etc.

Den inlästa datan kan nu användas och presenteras utifrån vad användaren finner mest relevant med hjälp av ett stort urval av visuella objekt som exempelvis tabeller, diagram, kartor mm. Men vad som gör BI så kraftfullt när det kommer till analys och beslutsunderlag är att dessa visuella objekt är dynamiska, vilket betyder att användaren kan interagera med datan genom att justera och filtrera den utifrån vad som är relevant i specifika och komplexa situationer. Det här tillåter användaren att gå ner på djupet, granska detaljer och ändra perspektivet för att hitta samband, mönster och värdefulla insikter i datan och utifrån det fatta bättre beslut. Det gör användarens data otroligt anpassningsbar och är en av de stora styrkorna med BI! Om man jämför detta med hur data normalt presenteras, vilket ofta är med hjälp av en statisk vy så är det mycket möjligt att vad en användare finner viktigt är oviktigt för en annan, vilket inte är optimalt för en organisation.

Vem bör investera i en Business intelligence-lösning?
Så hur vet du om BI är användbart för dig och din organisation? Jo det fantastiska med BI är att det kan användas till nästan vad som helst! Det är faktiskt svårt att komma på ett affärsområde som inte skulle gynnas av bättre data att jobba med. BI används i dag i en lång rad av affärsområden och industrier, där användningsområden inkluderar allt från finansiella institut som använder BI för att ta beslut gällande lån och policy godkännande till flygbolag som använder tjänsten för att ta beslut gällande prissättning och schemaläggning för personal. Möjligheterna är oändliga! Så länge datan finns så kan BI nyttjas, och den här datan produceras och lagras av nästintill alla företag ändå, men där den många gånger förblir underutnyttjad.

Hos Navet så hjälper vi dig med att ta fram en BI-lösning
Vi kan skapa en skräddarsydd BI-lösning för dig och din organisations specifika behov. Vi erbjuder lösningar tillsammans med vårt affärssystem men också som fristående BI. Med Navets inriktning på Microsofts produkter så har vi naturligt ett fokus på det specifika BI-verktyget Microsoft Power BI. Power BI har i hög takt ökat i popularitet sedan det lanserades 2015 och fortsätter att lägga kraft på att utveckla integrationerna mellan övriga Microsoftprodukter. Det blir då både smidigt att hämta data från dessa produkter och att i samma system visa upp de rapporter som skapas. Ett exempel på detta är de rapporter som skapas baserat på data från Business Central, som man sedan som användare helt på egen hand kan hitta och fästa i Business Centrals gränssnitt.

Hör av dig till oss på NAVET Affärssystem idag och påbörja din resa mot bättre och data-drivna beslut!  Läs mer om Vad NAVET Affärssystem kan hjälpa dig med HÄR.