042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Senaste nytt i Dynamics 365 Business Central för Microsoft

Sommaren innebär inte bara grönska och ljusa kvällar. Har man ett större intresse för affärssystem är det läge att spetsa öronen. Microsoft har nämligen nyligen släppt en ny version av Dynamics 365 Business Central.

Två gånger om året, i april och oktober, släpps så kallade major-uppgraderingar där versionsnumret ökar ett heltal, denna gång från version 17 till 18. Varje månad mellan major-uppgraderingarna släpps även minor-uppgraderingar där förstadecimalen i versionsnumret räknas upp. Så ska man vara lite mer noggrann är det faktiskt version 17.5 som nu har blivit 18.1. Dock är versionsnumret inte det primära, det är ju faktiskt innehållet. Minor-uppgraderingarna syftar till att hantera buggfixar och göra mindre prestandaförbättringar. Dessa installeras nattetid utan att kunden oftast inte ens märker att en ny version har tagits i bruk. Major-uppgraderingarna däremot genererar flertalet spännande nyheter, samtidigt som kunden behöver konsulteras innan den nya versionen implementeras.

Nedan listar vi de intressantaste nyheterna i version 18, eftersom de påverkar våra kunders vardag på ett positivt sätt:

 • Bifoga filer i samband med att dokument kommuniceras
  I samband med att exempelvis en inköps- eller försäljningsorder skapas upp finns det oftast ett behov av att skicka denna till sin leverantör eller kund. Detta är möjligt genom Business Centrals inbyggda e-postfunktion. Tidigare har denna funktion varit begränsad till att enbart kunna skicka det aktuella dokumentet. Numera är det dock möjligt att bifoga den fil som önskas genom en knapptryckning. Detta kan till exempel utgöras av en förtydligande specifikation, produktblad eller köp- och säljvillkor.
 • Förnyad prishanteringsfunktion
  Nästan alla företag har sitt sätt att prissätta sina produkter och tjänster. En del har en enda prislista för sina produkter och tjänster och andra har kundunika priser för i stort sett alla produkter och tjänster. Den senare varianten genererar en hel del jobb som kräver att man håller tungan rätt i mun.

  För att underlätta detta arbete har ny funktionalitet implementerats. Med hjälp av några nya sidor i Business Central ges en överblick över vilka priser som gäller för vilka kunder. Dessa kan även villkorsstyras till datumintervall eller stafflas i relation till minimumkvantiteter. Dessutom verifieras priserna innan de implementeras så att det inte råder konflikt och inkonsekvens mellan olika prissättningar.
 • Förbättrade redigeringsmöjligheter i Excel
  Redigera i Excel är en uppskattad funktion där det finns möjlighet att lyfta ut masterdata från Business Central, hantera denna i Excel och sedan importera tillbaka till Business Central på nytt. Detta lämpar sig oftast om större datavolymer ska uppdateras, införas eller raderas.
  I den senaste versionen av Business Central har förbättringar gjorts att hantera just flow fields på ett smidigare sätt. Detta är fält där information från flera datakällor konsolideras.

Ovanstående punkter är bara ett axplock över de nyheter som lanserades nyligen. Om du är nyfiken och vill ha en mer utförlig genomgång är det bara att återkomma till oss på NAVET Affärssystem. Vi tycker alltid det är roligt att få diskutera sådana saker på djupet med våra engagerade kunder. Läs mer on NAVET Affärssystem HÄR.