042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Navet rådgivare till Gullberg & Jansson AB (publ.) vid förvärv av tre bolag i tre nordiska länder!

Navet agerade rådgivare till Gullberg & Jansson genom hela förvärvsprocessen. Gullberg & Jansson AB är listade på Spotlight Next och förvärvade under våren 51% av Nomaco AB, Nomaco Danmark AS samt Nomaco Norge AS.

Nomaco-bolagen är verksamma inom den nordiska grönytebranschen och har en samlad omsättning under räkenskapsåret 2019–2020 på drygt 60 MSEK. Nomaco är Nordens ledande leverantör av el-bilar för transporter av lättare gods med fokus på miljövänliga och batteridrivna elfordon. Sedan 1991 har Nomaco levererat ett stort antal kundanpassade fordon till beställare över hela Norden, primärt till bostadsbolag, industrier, kyrkogårdar, transportföretag, samt kommunala förvaltningar. Nomaco är generalagent för utvalda varumärken där elbilstillverkan Melex står för den största andelen. Bolagen arbetar tätt ihop med Nordens mest erfarna återförsäljare och serviceverkstäder inom branschen.

Gullberg & Jansson är en ledande leverantör av bland annat pooltak och poolvärmepumpar och har tillsammans med branschledande fabriker utvecklat och designat många av bolagets produkter. Bolaget arbetar strategiskt med att bredda sitt erbjudande och således affärsområden. – ”Genom förvärvet av Nomaco-bolagen förstärker vi vårt affärsområde inom den professionella grönytebranschen, helt i linje med vår strategi och affärsidé. Gullberg & Jansson arbetar långsiktigt med sina dotterbolag inom koncernen”. säger Gullberg & Janssons VD, Peter Bäck. Gullberg & Janssons ägande i Nomaco kommer att samlas i Nomaco Nordic AB som är ett nystartat dotterbolag till Gullberg & Jansson AB.

När Gullberg & Jansson beslutade sig för att förvärva de aktuella verksamheterna kontaktades Navet för rådgivning. Det var dock inte första gången Navet fick förtroendet, Navet har under många år framgångsrikt samarbetat med Gullberg & Jansson i olika strategiska frågor. NAVET Corporate finance hjälper sina kunder att kunna fokusera på de viktigaste frågorna och guidar genom hela transaktionsprocessen från start till mål.

NAVET Corporate finance har lång erfarenhet av att värdera och analysera marknaden och enskilda bolag samt ge strategisk rådgivning framåt. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss eller läsa mer om våra tjänster HÄR.