042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

NavetEdge – En integrationsmotor med stor affärsmöjlighet

I en IT-miljö finns det allt som oftast en rad program som var och en fyller sin funktion. Det är vanligt att ha ett system för affärsprocesser och bokföring, ett för hemsidan och kanske ytterligare ett eller flera för exempelvis transportbokning och löneutbetalningar. Individuellt är oftast systemen väldigt kompetenta men det går ofta snabbt innan dubbelarbete i de olika systemen blir en del av vardagen. Att då ha en integrationsmotor som kopplar samman systemen kan underlätta det dagliga arbetet avsevärt.

Traditionellt har integrationer byggts som enkelriktade så kallade point-to-point-lösningar. För att koppla samman två system krävs en integration på ena hållet och ytterligare en integration på andra hållet. Den som är snabb på huvudräkning inser att det krävs sex integrationer för att koppla samman tre system fullständigt. Ska än fler system vara sammankopplade växer antalet integrationer exponentiellt. Att underhålla alla integrationerna samt att förutspå och orsaksanalysera problem blir därför ett väldigt utmanande jobb.

Efter att ha sett utmaningarna vid flertalet tillfällen identifierade Navet därigenom ett tydligt behov för marknaden. NavetEdge är en egenutvecklad mjukvara med flertalet applikationsområden, bland annat som integrationsmotor. Eftersom NavetEdge kan driva både in- och utgående data undviks point-to-point-lösningar, vilket underlättar uppsättningen av integrationslösningar avsevärt. Istället knyts alla önskade integrationer till en och samma plattform. Därigenom är det enkelt att få en överblick för integrationerna, identifiera eventuella problem samt slå på och stänga av dessa utefter behov.

Tekniskt sett kan alla system på ett eller annat sätt integreras. Men precis som vid alla projekt måste prislappen vägas mot nyttan. Fokus bör ligga på att initialt integrera de identifierade och repetitiva momenten som utförs på likartade sätt i två eller flera system. Dessa moment får också gärna korrelera mot hög affärsnytta eller stora tidsbesparingar. Oftast är det enkelt att få data att flöda mellan flera system, men att få affärslogik i flera system att fungera friktionsfritt kan vara desto mer utmanande. Det är därför klokt att lägga ribban relativt låg initialt, för att sedan integrera fler och fler moment allt eftersom.

Exempelvis kan NavetEdge användas för att integrera affärssystem med CRM-system, webbplattformar och transportbokningssystem. Men det är affärsbehovet som är den avgörande faktorn för vilka system som ska integreras. Navet har gedigen kompetens inom detta område och flertalet integrationsidéer på hyllan. Har du funderingar på om några av dina system går att koppla samman? Tveka inte att höra av dig i så fall, vi tycker alltid det är roligt att klura och diskutera olika upplägg!

Läs mer om NavetEdge och vilka affärsmöjligheter integrationsmotorn kan ge ditt företag HÄR.