042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Med NavetAI visar vi hur människor i Norden hanterar COVID19-pandemin


Hur mår vi i Norden och hur hanterar vi pandemins många effekter över tid? För att undersöka detta använde vi vårt AI-verktyg tillsammans med vår partner Quilt.AI. Vi mätte glädje genom att analysera över 150 000 sociala mediekonversationer på Twitter och Instagram, över 30 miljoner onlinesökningar i 20 städer för att förstå hur människor i Sverige, Danmark, Finland och Norge håller sig positiva i dessa tider.

Det vardagliga blir det spektakulära
Vi är glada att kunna rapportera att antalet positiva konversationer ökade totalt sett på Twitter, Instagram och via sökningar, med Sverige som enda undantag. Den officiella eller självpåtagna (som i fallet med Sverige) är att en mer strikt ”lockdown” innebar att människor tvingades söka glädje och tröst i större utsträckning i vardagen. Vår analys visar att mer än 23,3 procent av de positiva online-konversationerna i Norden under pandemin handlade om vardagen så som att springa dagliga ärenden, träningsrutiner, fotografering i naturen, prata om filmer och dela med sig av TV-program som man tittar på.

Intressant är att folk publicerade fler bilder av naturen trots att de mestadels stannade inomhus, vilket indikerar efter en längtan av att njuta av den vackra sommaren och fånga den härliga karmosinröda solen och den klara blå himlen.

Tvingade att äta alla sina måltider hemma blev människor i Norden kreativa med matlagning och använde sociala medier för att flagga sina kulinariska färdigheter genom att lägga ut kuraterade bilder av hemlagade delikatesser. Vi avslöjar att dessa matkonversationer utgjorde 9,6 procent av hela volymen positiv online-aktivitet. Denna ovanliga stigning i intresset för att publicera om mat på Instagram och Twitter jämfört med före COVID-19-världen återspeglades också i 69-procentiga förändringar i mat (recept, matlagningsvideor) i relaterade sökningar.

Gemenskapen och jaget
Den massiva störningen som orsakats av pandemin har tvingat människor ut ur deras isolerade liv och återanslutit dem till det större samhället och tvingat dem att delta i glädjen att ge. Metoden berättar för oss att personer som deltar i donationsdrift, matlagning, volontärarbete på hälsokliniker och donationer av pengar så utgör 5,4 procent av hela volymen samtal på Twitter och Instagram i dessa fyra länder. Medan vår analys av sökdata dock visar ett ökat intresse för att bidra till större orsaker – en förändringsgrad på 66 procent från december 2019, före pandemin, till april 2020 när COVID-19 hade anlänt. Detta vid sökningar efter online-kurser, handledning och självhjälp. Det är också uppenbart att många är angelägna om att använda ledig tid för att utbilda sig själva (kodning, nya digitala färdigheter) eller för att förbättra sitt mentala välbefinnande.

Bortsett från geografisk närhet är den andra faktorn som har hållit de nordiska länderna ihop deras mestadels identiska inställning till socioekonomisk politik. Men den pandemi som orsakades av viruset drev en liten kil in i detta när den svenska regeringen beslutade att inte genomföra en låsning för att stoppa spridningen av sjukdomen.

Vår kulturella AI framhäver att de delade åsikterna kring detta tillvägagångssätt tillsammans med uppvisning av nationalistisk stolthet bidrog till 3,4 procent av online-konversationerna. Naturligtvis fanns det inga sådana skillnader när det gällde att samlas för att tacka all vårdpersonal i frontlinjen och dela uppmuntrande ord.

En paus från dåliga nyheter
Eftersom spridningen inte lugnade sig började trötthet att övervaka oupphörliga nyheter om sjukdomen och många människor vände sig till humor och underhållning. Analys av Twitter- och Instagram-konversationer avslöjar att 7 procent av den totala onlineaktiviteten involverade människor som antingen postade eller konsumerade skämt och memes. Ett ytterligare djupdyk berättar att många av dessa var COVID-19-relaterade memes och skämt om religiösa evangelister. En av de största paradigmskiften orsakade av pandemin är all underhållning på nätet.

Med folk som oftast stannar inomhus och har extra tid till hands, kan du förvänta dig ett ökat intresse för binge-watch-program och spela spel online. Omfattande analys av onlinekonversationer via bekräftar denna hypotes, eftersom studien visade att 19,5 procent av den totala konversationsvolymen handlade om underhållning. I de nordiska länderna har multiplayer-spel online uppstått som ett utrymme för att ansluta människor. Ironiskt nog används dessa spel, som en gång betraktades som en flykt från den verkliga världen, nu för att efterlikna före-Corona-verkligheten hos människor som spelar tillsammans.

Nya lärdomar
Från den massiva dataanalysen som NavetAI utförde kan man dra slutsatsen att människor i de nordiska länderna blir mer aktiva innehållsskapare på nätet vilket hjälper dem att uttrycka sig och återfå kontrollen över sina onlineliv. Den långvariga avstängningen har också gjort att människor engagerar sig djupare med maten vi äter, innehållet vi konsumerar eller skapar och de saker vi köper. Pandemin har hjälpt oss att få kontakt med varandra som människor och fira varandra.

Läs mer om NavetAI och vilka insikter vi kan ge din verksamhet HÄR.