NavetAI

Vi ger dig helt nya världsledande möjligheter, oavsett bransch, när det gäller att observera gruppers beteenden,
attityd, tonalitet och avsikt – idag och imorgon.

Omvärldsanalys i nya dimensioner

Navet erbjuder en snabb och skalbar teknikplattform som med hjälp av artificiell intelligens (AI) konverterar omfattande mängder datasignaler till mänskliga insikter. 

Några användningsområden:

Läs mer om hur vi använder AI i vår analys på NAVET Analytics-sida här.

Kontakt

Teknik som möjliggörs med big data och AI

I det digitala tidevarvet har du helt nya möjligheter när det gäller att läsa av de målgrupper och intresseområden som är av vikt för din verksamhet. Möjligheterna är omfattande, begränsningarna är få. Vad säger, uttrycker och delar exempelvis din målgrupp, kund eller samhället i stort i den digitala sfären kring en specifik fråga, ett varumärke, en trend eller en produkt och vad är det därmed som driver olika samhällsgrupper i olika frågor?

Till skillnad från traditionell marknadsundersökning är vi inte begränsade av gruppstorleken, som vid kvalitativ forskning, eller undersökningar, som för kvantitativ forskning. Vi använder AI för att analysera big data genom en antropologisk lins. Vår datakälla för all insikt är mänskligt beteende på Internet. Vi hjälper våra kunder att förstå människor (alltid på ett anonymiserat, aggregerat, GDPR-säkert sätt).

Exempel på frågor vi besvarar

Vi samarbetar med QUILT.AI i Norden genom ett exklusivt partnerskap. Tillsammans med egna utvecklare och djup kunskap inom antropologi förser vi er med det bästa av två världar, big data med AI och mänsklig tolkning. Du har aldrig haft större möjligheter att skaffa kunskap som leder till rätt beslut för bättre affärer.

Vad kan NavetAI göra för dig?

Affärsinsikter

Vi gör det möjligt för dig att förstå din marknad, konkurrenter och målgrupper. Förpackat genom nio olika ”linser” eller tillvägagångssätt som kan kombineras eller genomföras individuellt får du en omvärldsanalys i helt nya dimensioner.

Trender

Identifiera de stora underliggande trenderna som påverkar din bransch och utformar dina mottagares världssyn.

Nå varumärkeslösningar som kommunicerar rätt och är samtida.

Samtalsanalys

Använd AI-motorn för att testa och förfina meddelanden på ett sätt som passar in i publiken och därmed kulturens sociala beteende.

Säkerställ att det du säger är kulturellt lämpligt och anpassat till målgruppen.

Profilering

Hitta nya eller förstå befintliga konsumentgrupper och vad som driver samt intresserar dessa.

Förstå var din målgrupp eller var potentiella målgrupper verkar. 

Kartläggning av påverkare

Identifiera direkta och indirekta beslutsfattare och därmed vem som influerar din målgrupp.

Upptäck nya sätt att nå de du vill genom att använda dig av de som påverkar.

Varumärkesassociation

AI-motorn gör en teckenanalys (semiotisk analys) av kommunikationen och utvärderar hur varumärket upplevs. 

Få kommunikationen att sticka ut, träffa rätt och vara effektiv.

Beteendeförändring

Vilka nya trender är uppstickare och hur påverkar dessa invanda beteende.
– 
Förstå vad som är drivfaktorn i ett beteende och identifiera nya skiften.

Segmentering

Interna och externa datauppsättningar sätts samman för att öka förståelsen för en målgrupp.

Öka empatin och utveckla nya kluster.

Test av koncept

Simulera din konsument-filterbubbla och testa din kommunikation för att förstå hur din målgrupp agerar.

Testa nya idéer och nå nya höjder.

Trendprognos

Vilka typer av trender sker runt ditt varumärke och bransch som inte uppdagas eller återspeglas på sociala medier?
– 
För att ligga steget före dina konkurrenter.

sv_SE
Scroll to Top