042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Sydsveriges Näringsliv– Hur ligger det till egentligen?

Sydsverige Live är en regional analys utifrån näringslivets perspektiv. Precis som tidigare år är rapporten baserad på statistik och intervjuer med 150 företagsledare i Sydsverige, men nytt för i år är att det även har genomförts sex dialogmöten med beslutsfattare runt om i regionen för att få ytterligare lokala insikter. I årets rapport följer vi bland annat upp näringslivets tillväxt, matchningen på arbetsmarknaden och vikten av 10-10-10-företag i regionen. NAVET Analytics lyfter fram några av de viktigaste insikterna från rapporten.

30 500 nya jobb i regionen
Det skapas många nya jobb i Sydsverige. Antalet sysselsatta ökade med hela 30 500 personer mellan åren 2014 och 2017. De nya jobben etablerades på flera platser runt om i regionen men vi noterar emellertid en koncentration till de större städerna. Samtidigt visar rapporten på en stor matchningsproblematik på arbetsmarknaden där ett stort antal med eftertraktad kompetens inte är verksamma inom det område som de har utbildat sig till. Det visar sig att vi exempelvis har 15 000 ingenjörer mitt framför näsan som inte arbetar med det som de har examen inom. Bilden är den samma för flera yrken, däribland 6 500 naturvetare, 6 500 samhällsvetare och 8 000 lärare.

Är Sydsverige rustat inför en konjunkturavmattning?
Hur känslig en region är hänger samman med att olika branscher är olika konjunkturkänsliga. Regioner som har en större andel sysselsatta inom tillverkningsindustrin och som har mer handel med omvärlden är generellt mer konjunkturkänsliga när den globala konjunkturen vänder. När finanskrisen slog till förra gången föll aktiviteten i det sydsvenska näringslivet med 10-15 procent samtidigt som det endast rörde sig om 1 procent i Stockholm.

I dagsläget är det främst Karlshamn-Olofström och Ljungby som sticker ut som extra konjunkturkänsliga i Sydsverige. Här är andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin och andelen varuexport och varuimport hög. Oskarshamn och Vimmerby är också konjunkturkänsliga i form av att fler än 30 procent i näringslivet är sysselsatta inom tillverkningsindustrin. Samtidigt är Älmhult konjunkturkänslig på grund av högt omvärldsberoende.

Regionen Malmö-Lund-Helsingborg är mindre konjunkturkänsligt då beroendet av tillverkningsindustrin inte är lika stort, eftersom det även finns en stor tjänstesektor, vilket reducerar risken något.

10-10-10-företagen – En måttstock för näringslivsklimatet

För att analysera en regions förutsättningar för att starta och driva företag kan det även vara intressant att studera förekomsten av så kallade 10-10-10-företag. För att definieras som 10-10-10-företag ska det ha funnits i högst tio år, nått en omsättning på minst tio miljoner och ha minst tio anställda. I Sydsverige finns det 680 stycken 10-10-10-företag, vilket innebär att 17 procent av Sveriges 3 900 sådana företag finns i Sydsverige. Merparten av Sydsveriges 10-10-10-företag är verksamma inom tjänstesektorn och i Sydsost (Blekinge, Kalmar, Kronoberg) står byggbolag för en stor andel av de företag som växer.


Sydsverige Live går att ladda ner på: www.navetanalytics.se eller HÄR. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och de sex Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige och Halland.