Business intelligence (BI)

Genom att komplettera affärssystemet med lämpliga affärsstöd ges möjlighet till att hantera de dagliga affärerna och de strategiska besluten mer effektivt.

Med ett BI-system konsolideras data från en eller flera datakällor till affärsmässiga rapporter som ger underlag för affärsbeslut. Exempelvis kan nyckeltal såsom uppföljning av fakturering mot budget, resursbeläggning, analys av omsättning och lönsamhet för olika kunder definieras.

Uppstartssträckan för Microsoft Power BI är kort samtidigt som användarvänligheten är hög. Navet arbetar med BI-systemen Microsoft Power BI och Qlik.

Några av de medarbetare som jobbar inom området

sv_SE
Scroll to Top