042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Navet förvärvas av Aderian Group och renodlas till ERP partner

Säljare är Navets huvudägare och nuvarande Vd Göran Hellström samt management och övriga ledande befattningshavare. Anders Claesson som har arbetat i Navet sedan 2006 har i sin roll som affärsområdeschef för Affärssystem framgångsrikt bidragit till Navets utveckling genom åren. Anders Claesson tillträder som Vd för Navet den 1 april 2023 och huvuddelen av nuvarande management fortsätter i ledande befattningar och kommer även att vara aktieägare i Aderian Group.

Navet etablerades 1989 av Göran Hellström och en tidigare kollega och har en stark marknadsposition med tyngdpunkt på Södra Sverige och kontor i Helsingborg och Malmö. Bolaget har bedrivits genom tre samverkande affärsområden, Analytics, Corporate finance och Affärssystem med inriktning mot ägarstyrda företag. Göran Hellström kommenterar. ”Affären är en optimal och naturlig del av min succession och den nya familjetillhörigheten inom Aderian Group är en möjliggörare för att Navet skall fortsätta att utveckla vår lönsamma affär och nå vår vision med bättre affärer och en bättre framtid, för våra medarbetare och kunder.

Synergieeffekterna inom Aderian Group är betydande med ömsesidig samverkan och breddning av våra respektive kunderbjudanden.

Navet koncernen omsatte under 2022 ca 64 Mkr med ca 50 specialiserade affärskonsulter anställda. Under hösten 2022 beslutades att renodla Navet till en ERP partner och därmed överlåta verksamheterna inom Analytics och Corporate finance till Navet Analytics AB.

Renodlingen fullföljes under våren 2023 och Navet AB med dotterbolag kommer därmed att vara en självständig koncern inom Aderian Group. Navet Analytics AB ingår inte i Navet koncernen framöver och ägs av Göran Hellström tillsammans med partners.

Aderian Group förvärvar 100% av aktierna i Navet AB och huvuddelen av nuvarande ägare i Navet återinvesterar delar av köpeskillingen.

För mer information, kontakta:
Göran Hellström, Partner, CEO Navet AB
goran.hellstrom@navet.se, 070-6628679

 

Om Aderian:
Aderian digitaliserar mindre och medelstora företag i Norden genom säkra och hållbara IT-lösningar som adderar konkurrenskraft för kunderna.

 

Gruppen består av tretton lokalt ledande bolag som tillsammans erbjuder heltäckande tjänster inom IT- och applikationsdrift, infrastruktur, molntjänster, säkerhet och digitalisering.

 

Aderian Group utgörs av Aderian Stokcholm, Aderian Göteborg City, Aderian Göteborg Syd, Aktiv IT, Canmer Data, CC IT, CoreIT, DNS IT, Kullander, Navet, Security Solution, Square Moon och Zelly.

Gruppen har drygt 370 medarbetare och en samlad omsättning om cirka 850 MSEK.