042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Navet ingår samarbete med Tabellae

Hur bidrar Lasernet och Tabellae i ERP-leveranser?
Standardlösningar i Microsoft Business Central är begränsade och i många fall inte tillräckliga för att täcka våra kunders behov. Genom Tabellae får vi utökade funktioner för att hantera kunders höga krav på korrekt och professionell hantering av ERP-dokument.

”Under 2023 fokuseras det extra på kostnadsoptimering och agilitet inom affärssystem. Därför har vi ingått ett samarbete med Tabellae. Hantering av rapporter och utskriver i ett ERP-system, t.ex. Dynamics 365 BC, är ofta tidskrävande och dyrt. Tabellaes lösningar för rapporter och utskrifter bidrar genom att förenkla processen och låter användare återta kontrollen, särskilt i företag med många dokument och mottagare med komplexa krav, där layouter och rapporter är föränderliga.” – Mattias Henricson, Teamleader på Navet

Om Tabellae
Tabellae är en implementeringsfirma som är specialiserad på fakturor, offerter och annan output från affärssystem. Tabellae minskar kostnaderna vid utbyte av dokument och minskar antalet okända faktorer i ERP-projektet så att den totala ERP-lösningen blir enklare att underhålla, billigare att uppgradera och kan släppas live i tid och inom budgeten. Företaget implementerar Lasernet; marknadens ledande EDH-lösning för Input- och Output Management.

Genom att implementera Tabellaes tjänster möjliggörs ett ökat värde av Microsoft Dynamics 365 genom minskad kostnad, risk och tidsåtgång vid hantering och utbyte av dokument, rapporter och utskrifter (inkl. EDI). ERP-utskrifter är allt som kunder och partners ser: offerter, orderbekräftelser, rapporter, fakturor etc. Området är överraskande komplext och kan vara riskabelt om utförandet inte tänkts igenom.

Vilka företag är bäst lämpade att använda Lasernet?
Företag med 50 till 2000 anställda. Ju fler dokument och ju mer internationell handel, desto mer värde ger Lasernet. Tabellae har branschexpertis inom produktion, detaljhandel, leverans, transport, distribution, service, livsmedel, läkemedel, organisationer och finans. Tabellae har lång erfarenhet från ca 550 kundprojekt.

Läs mer om Tabellae på www.tabellae.com