042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Great Place To Work – tredje året i rad!

Att tillsammans bygga en arbetsplats som präglas av tillit, stolthet och kamratskap, tar tid. Navet har under drygt 30 år byggt en värderingsstyrd organisation där våra värdeord; Lyhördhet, Kreativitet, Pålitlighet och Stabilitet både har en kund- och medarbetarorienterad mening.

Med stolthet är vi nu certifierade av Great Place to Work Sverige för tredje året i rad! Vi har genom våra medarbetare blivit utvärderade utifrån kriterier om deras upplevelser gällande ledarskap, förtroende, företagsvärderingar och kamratskap. I år säger 90 % av våra anställda att Navet är ett bra ställe att arbeta på.

Navets kultur präglas av lyhördhet, kreativitet, pålitlighet och stabilitet. Navets värderingar och starka engagemang för våra kunder har bidragit till långvariga kundrelationer och drygt 30 år av lönsam tillväxt och affärsmässig framgång.

Fakta om organisationen Great Place to Work

Great Place to Work undersöker varje år arbetsplatskulturen för 11,5 miljoner medarbetare i 90 länder. Flera decenniers forskning om vad som utmärker en bra arbetsplats ligger till grund för hur kriterierna i bedömningen utformats. Deras uppdrag är att hjälpa varje plats att bli en bra arbetsplats, genom att ge ledare och organisationer erkännandet och verktygen för att skapa en konsekvent oh överväldigande positiv medarbetarupplevelse.

#Navet #BättreAffärer #GPTW #work