042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Navet bland regionens kunskapsintensiva företag

Navet bland regionens kunskapsintensiva företag och medverkar aktivt till att skapa en smartare, bättre och mer hållbar stad.

”– Definitionen av ett kunskapsintensivt företag varierar säkert, men för oss handlar det om höjd på innovation, spetsteknik och samlad kompetens och branscherfarenhet. Historiskt präglas Helsingborgs näringsliv av verksamheter inom livsmedel, läkemedel, logistik och en bred tjänstebransch vilket fortsatt är en kärna av stadens arbetsgivare, säger Göran Hellström, partner och VD på konsultföretaget Navet, som specialiserat sig på trend- och omvärldsanalys, strategisk rådgivning, transaktioner och utveckling av moderna affärssystem.

– Utöver den innovation och teknisk utveckling som sker i många bolag i Helsingborg har etableringen av HETCH blivit ett mycket välkommet tillskott för regionens fortsatta utveckling av just kunskapsintensiva företag. Här finns även ett investeringsnätverk, Loop, som också vuxit från ingenting till att idag samla 50-talet investerare. Det måste vara näringslivet som driver utvecklingen och sedan är det såklart angeläget att det offentliga stödjer utvecklingen på olika sätt, fortsätter han. För att säkerställa att man även fortsatt levererar nyskapande tjänster har Navet etablerat ett exklusivt nordiskt partnerskap med Quilt.ai som förser företaget med den senaste AI-drivna metodiken för marknads- och omvärldsanalyser.

– Vi använder artificiell intelligens (AI) som ett värdefullt komplement till vår traditionella metodik. Vi lyssnar av det digitala samtalet i stora populationer, läser och tolkar bild och film samt allt det skrivna inom givna ämnes- eller fokusområden och utvalda nyckelområden och geografier. Metodiken läser över 250 språk. Vår leverans ger framtidsrelevanta insikter och gör det möjligt för kunden att förstå sin marknad, konkurrenter och målgrupper för att ta rätt beslut, konstaterar Göran.”