042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

SLP tillträdde logistikfastighet i Halmstad där Navet var säljrådgivare

I fredags tillträde SLP (Swedish Logistic Property) logistikfastigheten Fyllinge 20:434 i Halmstad där Navet var transaktionsrådgivare till säljaren Kepada Gruppen AB, vilka ingår i ByggSjögren-koncernen.

Byggnaden är nyuppförd och hyresgästen Halmstads Delivery AB har flyttat in i den första etappen nu under början av oktober och i etapp 2 i slutet av året. Halmstads Delivery AB är ett privatägt företag som hjälper lokala företag med deras distribution och budkörningar. Fastigheten har ett mycket bra logistikläge i Halmstad med nära anslutning till E6ans av- och påfart, riksväg 15 samt en uthyrningsbar area om ca 5 900 kvm med effektiva logistikytor och tillhörande kontor.

ByggSjögren är ett privatägt bygg- och fastighetsförvaltande företag i Halmstad med uppdrag åt kunder främst i närområdet. ByggSjögren grundades år 1975 och sysselsätter idag ett 70-tal anställda med en årsomsättning på cirka 300 mkr.
SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 680 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Överlåtelsen gjordes genom ett bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om ca 93 mkr.