042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Navet släpper AI-studie om framtidens kontor och arbetssätt tillsammans med Wihlborgs

Våra tankar om hur och var vi arbetar har förändrats mycket under de senaste två åren. Nu följer vi upp förra årets analys av de digitala samtalen – och skillnaderna är tydliga.

Under pandemin var hemmakontoret den självklara arbetsplatsen för många tjänstemän. Men under 2021 har de digitala samtalens fokus förändrats: Nu står de hybrida arbetsformerna i centrum. Efter att haft få sociala kontakter och tillbringat många timmar i digitala möten ser många fram emot att komma tillbaka till kontoret. Samtidigt har kraven på kontoret blivit högre, eftersom medarbetarna i större utsträckning kan välja att arbeta på den plats de trivs bäst med. För att fler ska välja att arbeta på kontoret, behöver arbetsgivarna skapa attraktiva kontor som lockar till möten.

Sammantaget önskar sig många flexibla koncept, där arbete på kontoret, hemma och på andra platser kombineras. Förändringen av var vi jobbar är en del av ett större skifte i hur vi arbetar. De hybrida koncepten innebär att både företag, organisationer och medarbetare behöver anpassa sig till en ny verklighet. Vill du veta hur? Kontakta oss och läs rapporten som finns att ladda ner här.

Rapporten baseras på en AI-analys av 1 miljon sökningar och 9 700 inlägg på sociala medier från både privatpersoner och företag under perioden mars-oktober 2021.

Vill du veta mer?

Kontakta Ulrik Szokolay, Manager, Head of Analytics
ulrik.szokolay@navet.se
0705-58 09 14
Under pandemin var hemmakontoret den självklara arbetsplatsen för många tjänstemän. Men under 2021 har de digitala samtalens fokus förändrats: Nu står de hybrida arbetsformerna i centrum. Efter att haft få sociala kontakter och tillbringat många timmar i digitala möten ser många fram emot att komma tillbaka till kontoret. Samtidigt har kraven på kontoret blivit högre, eftersom medarbetarna i större utsträckning kan välja att arbeta på den plats de trivs bäst med. För att fler ska välja att arbeta på kontoret, behöver arbetsgivarna skapa attraktiva kontor som lockar till möten.

Sammantaget önskar sig många flexibla koncept, där arbete på kontoret, hemma och på andra platser kombineras. Förändringen av var vi jobbar är en del av ett större skifte i hur vi arbetar. De hybrida koncepten innebär att både företag, organisationer och medarbetare behöver anpassa sig till en ny verklighet. Vill du veta hur? Kontakta oss och läs rapporten som finns att ladda ner här.

Rapporten baseras på en AI-analys av 1 miljon sökningar och 9 700 inlägg på sociala medier från både privatpersoner och företag under perioden mars-oktober 2021.

Vill du veta mer?

Kontakta Ulrik Szokolay, Manager, Head of Analytics,
ulrik.szokolay@navet.se
0705-58 09 14