042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Navet agerade rådgivare till Gullberg & Jansson vid förvärv

Navet agerade rådgivare till Gullberg & Jansson genom hela förvärvsprocessen. Gullberg & Jansson AB är listade på Spotlight Next och har ingått avtal om att förvärva 70% av Ecta.

Navet agerade rådgivare till Gullberg & Jansson genom hela förvärvsprocessen. Gullberg & Jansson AB är listade på Spotlight Next och har ingått avtal om att förvärva 70% av Ecta AB.

Gullberg & Jansson AB i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-, swimmingpool-, och relax- och wellnessbranschen. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden.

Ecta AB innehar agenturen för holländska Creative Outdoor Products B.V. där OFYR är det största och mest välkända varumärket. Att laga mat med OFYRs produkter är roligt, enkelt och variationsrikt. Produkterna säljs via webshop i egen regi och via utvalda återförsäljare på den svenska marknaden.

– Med förvärvet av Ecta AB och tillsammans med varumärket OFYR får vi fler produkter i premiumsegmentet för hem och trädgård, säger Peter Bäck, VD Gullberg & Jansson.

– Vi har framgångsrikt drivit försäljningen av OFYRs produkter sedan 2017 och känner oss nu redo att accelerera försäljningen tillsammans med Gullberg & Jansson, säger Per Fritzell och Peter Lind, Ectas ägare.

När Gullberg & Jansson beslutade sig för att förvärva den aktuella verksamheten kontaktades Navet för rådgivning. Det var dock inte första gången Navet fick förtroendet, Navet har under många år framgångsrikt samarbetat med Gullberg & Jansson i olika strategiska frågor. Navet hjälper sina kunder att kunna fokusera på de viktigaste frågorna och guidar genom hela transaktionsprocessen från start till mål.

Navet har lång erfarenhet av att värdera och analysera marknaden och enskilda bolag samt ge strategisk rådgivning framåt. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss eller läsa mer om våra tjänster.