042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Analys, strategi och planering för långsiktigt hållbar tillväxt

Unobo skapades den 1 januari 2021 genom en överföring av Riksbyggens hyresfastigheter till bolaget. I dag är Unobo ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) som äger 70 procent medan Riksbyggen kvarstår med 30 procents ägande. Unobo har i nuläget cirka hundra fastigheter med totalt cirka 5 600 lägenheter på tolv orter, från Trelleborg i söder till Skellefteå i norr. Navet har varit med på förändringsresan med fokus att bidra till bättre affärer för Unobo och de båda ägarna.

Unobo har ett långsiktigt tillväxtmål att årligen investera i 500 nyproducerade hyreslägenheter per år med ett tydligt fokus på hållbarhet och miljöcertifiering. Bolagets affärsplan, som Navet varit med att ta fram, inkluderar även ett stort fokus på att utveckla standarden i befintliga fastigheter samt att sänka energianvändningen. NAVET Corporate finance och NAVET Analytics har under 2020-2021 varit delaktiga i skapandet av det nya fastighetsbolaget Unobo AB avseende bland annat marknads-, orts-, portfölj- och fastighetsanalyser samt framtagandet av affärsplanen.