042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

”Ingenstans är det offentliga så tillmötesgående som i Malmö”

Steve Angello, global superstjärna i musikgruppen Swedish House Mafia, har ett patos för samhällets utsatta. Genom stiftelsen För Vårt Sverige, grundad tillsammans med Gunilla von Platen med stöd av Cristina Stenbeck, agerar han mot utanförskap och kriminalitet.

”I Malmö finns en extra stor vilja att ta tag i problemen”, säger han i samband med Bättre affärer-dagen i Malmö den 18 november.

Steve Angello är uppvuxen i Solna utanför Stockholm. Hans mamma var ensamstående sedan hans pappa från Grekland skjutits ihjäl på en nattklubb. Det var ett fattigt hem och Steve kände av utsattheten och utanförskapet.

”Jag hade tur som hittade en passion i musiken. Det gjorde att jag inte var ute och busade. Och sedan har ju musiken gått bra. Nu kan jag utnyttja min bakgrund och min ställning som erkänd artist för att göra gott. Jag är inte politiker och behöver inte ta några speciella hänsyn till min karriär eller vad som är politiskt korrekt. Det ger en frihet att säga vad jag tycker och folk lyssnar på mig”, säger Steve Angello.

Som världsartist har Steve Angello bott utomlands i många år, främst i USA. Trots de egna erfarenheterna från uppväxten började Sverige på avstånd alltmer se ut som en idyll, jämfört med många problem i resten av världen. Många av hans amerikanska vänner fascinerades av det svenska välfärdssystemet.

”Jag hade redan börjat med välgörenhetsprojekt, bland annat genom att bygga barnhem och skolor för kastlösa i Indien. När jag omkring 2017-2018 började vistas i Sverige mer igen upptäckte jag att idyllen som jag målat upp på avstånd inte stämde. Fritidsgårdarna var stängda, idrottsplatser släckta. Tusentals ensamstående mammor kämpar för att få ihop vardagen och deras barn känner hopplöshet och hamnar snett. Då startade jag stiftelsen För Vårt Sverige tillsammans med Gunilla von Platen.”

Hans särskilda vurm för Malmö kommer av att han ofta vistas i staden eftersom han har en gård i närheten. Han har sett stadens problem på nära håll.

”Jag upplever att det är lättare att få makthavare i kommunen att lyssna och agera i Malmö jämfört med i till exempel Stockholm. Det är svårt att säga vad det beror på, men här finns helt klart en större vilja att ta tag i problemen. Malmö Stad stöttar oss på ett väldigt fint sätt”, säger han.

Konkret stödjer stiftelsen ensamstående mammor som anmäler sig som behövande. På så sätt träffar man även deras barn, som är de som riskerar att rekryteras till kriminalitet.

Just nu ägnar Steve Angello dock den största delen av sin tid åt musiken. Swedish House Mafia är återförenat och en världsturné är på gång, i sinom tid.

”Vi har turnéplaner men är avvaktande. Musikbranschen är fortfarande orolig kring coronapandemin. Nya smittvågor och nya restriktioner kommer och går i olika delar av världen. Vi vill inte vara en del av problemet. Men vi kommer tillbaka, lita på det”, säger Steve Angello.