042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

”Algoritmerna talar sanning”

Som man frågar får man svar. Marknadsundersökningar genom enkäter skapar bias beroende på hur frågorna ställs. Svaren blir svårtolkade eller i värsta fall direkt missvisande. Med modern artificiell intelligens som samlar in stora datamängder från alla de brödsmulor vi lämnar efter oss på internet, big data, finner vi däremot den oförställda sanningen.

Det säger Alexander Bard, filosof och samtidsuttolkare som medverkade vid Bättre affärer-dagen i Malmö den 18 november.

Med sin sedvanliga provokativa stil utmanar han våra invanda tankemönster.

Ett exempel: Glöm flygskammen. Om ett par år kommer vi att flyga mer än någonsin trots klimatångest och covid-restriktioner.

Orsak: Digitaliseringen innebär att vi blir friare geografiskt. Behovet att bo nära sitt arbete minskar med hjälp av digitala verktyg. Handel på internet minskar behovet av närhet till fysiska butiker. Allt det som skapat urbaniseringen, det vill säga 150 års industrialisering, är på väg att upplösas. Människor kommer att utnyttja denna geografiska frihet.

Slutsats: Centralorten har spelat ut sin roll. Det spelar därmed ingen roll om till exempel Malmö/Lund/Helsingborg är en förort till Köpenhamn eller tvärtom. Människor kommer att välja lokalisering utifrån livskvalitet, kostnad och nåbarhet.

Enligt Alexander Bard möter Öresundsregionen samtliga dessa kriterier.

Alexander Bard går delvis i polemik med sin samtidsuttolkarkollega Kjell A Nordström, ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm, som lanserat vår samtids megatrender med förkortningen GUD – Globalisering, Urbanisering, Digitalisering. Enligt Alexander Bard är urbaniseringen slut och har tvärtom börjat upplösas i vad han kallar exurbanisering.

Vi på Navet tolkar detta, om Alexander Bards spaning är rätt, som mycket gynnsamt för den mångfacetterade ortssammansättning som Greater Copenhagen utgör.

”Digitaliseringen är den enda gud vi skapar. Och den äter upp allt vi vant oss vid”, säger Alexander Bard.

Om detta är på gott eller ont går inte Alexander Bard in på. Han beskriver det närmast som en naturkraft vi helt enkelt får förhålla oss till.

Han beskriver risker: Att vår känsla för gränsen mellan privat och offentligt är på väg att lösas upp i samband med att vi i allt större utsträckning lägger ut våra privatliv på sociala medier, främst ungdomar som mår dåligt av att ständigt jämföra sig med andras tillrättalagda versioner.

Han beskriver också möjligheter: Internet är transparent på så sätt att varors och tjänsters pris och kvalitet är helt jämförbara. Falsk marknadsföring blir omöjlig. Det gynnar en rättvis konkurrens.

Ytterligare en slutsats är att den som vill göra en omvärldsanalys inte ska skicka ut enkäter som bara blir spam i en stressande mailkorg och ändå inte ger rättvisande svar. Däremot, att samla in stora datamängder från internet ger svar på vad människor faktiskt gör snarare än vad de säger att de gör.

”Algoritmerna talar sanning”, säger Alexander Bard.