042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

NAVET Analytics etablerar Öresundsbarometern med stöd av en revolutionerande AI-metodik

Öresundsbarometern är en återkommande analys från NAVET Analytics kring väsentliga gränsöverskridande insikter avseende möjliggörare för tillväxt i Öresundsregionen. Analysmetodiken bygger på en revolutionerande AI-metodik. 

Den första analysen presenterades redan under Bättre-affärer dagen i Helsingborg i april 2021 och beskrev tydligt två fokusområden, nämligen regionens arbetsmarknad och platsvarumärken. Analysen grundade sig på ca 2000 platsannonser och ca 1 miljon sökningar inom de valda fokusområdena i Öresundsregionen. 

Analysen besvarade frågorna kring: 

  • Vad söker svenska/danska arbetssökande efter? 
  • Vilka utmaningar föreligger härmed över våra gränser? 
  • Hur ser matchningen ut mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft? 
  • Vad pratar man om avseende platsvarumärken och infrastruktur? 

AI-metodiken lyssnar in stora populationer inom utvalda frågeställningar och geografier på över 250 språk. Våra datakällor omfattar såväl forum, massmedia, sociala medier och sökdata. AI-metodiken läser och tolkar ord, bild och film och det är även möjligt att analysera data 4 år bakåt i tiden och därmed etablera trendanalyser på riktigt! Alltid anonymiserat, aggregerat och GDPR säkert. 

Några högaktuella insikter från analysen: 

  • Störst efterfrågan föreligger på servicejobb i Sverige. Tekniska jobb efterfrågas mer i Danmark 
  • Ersättning, passion och flexibilitet står högst på önskelistan bland arbetssökande 
  • Arbetssökande attraheras av löften om en arbetsmiljö som uppmuntrar till tillväxt 
  • Stora skillnader föreligger mellan arbetssökandes behov och arbetsgivarnas kommunikation 
  • Språket är samstämmigt fortsatt det största hindret, följt av demotivation i Sverige och skatte- och bidragssystemet i Danmark 
  • Platsvarumärkena har inbördes betydande skillnader avseende intresse. Greater Copenhagen har störst intresse men domineras av danska

Öresundsbarometern är en återkommande analys för beslutsfattare inom näringslivet och offentliga organisationer i Sverige och Danmark och kan erhållas genom abonnemang. 

För mer information, vv kontakta:
Ulrik von Szokolay, mobil +4670-5580914, e-post ulrik.szokolay@navet.se
Göran Hellström, mobil +4670-6628679, e-post goran.hellstrom@navet.se 

NAVET Analytics ingår, som ett av tre affärsområden, i Navet-koncernen som sedan 1989 är ett ägarlett oberoende kunskapsföretag som skapar värden för sina kunder i förändringsprocesser. Oavsett om du vänder dig till Navet för strategisk framtidsrådgivning, en bolags- eller fastighetstransaktion eller utveckling av affärssystemlösningar handlar vårt arbete tillsammans om att ge dig insikten och tryggheten att förstå just ditt företag och dess möjligheter. Det handlar också om att stötta dig hela vägen på de förändringsresor du har framför dig.