042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Så hjälper Navet Skanska med omvärldsbevakning

Utan spaning – ingen aning. Det klassiska talesättet beskriver nyttan med vass analys och omvärldsbevakning. Oavsett om det rör sig om militära omgrupperingar eller affärsbeslut kring hur samhällen byggs och utvecklas. Här är berättelsen om hur NAVET Analytics sedan 2014 fått förtroendet att skapa omvärldsanalyser till Skanska Sverige.

Efter grundandet 1887 har Skanska vuxit till en svensk, europeisk och amerikansk samhällsbyggare av rang. Med sammanlagt 35 000 medarbetare är man idag ett av världens ledande bygg- och projekt-utvecklingsföretag. Som bekant är NAVET Analytics en aningen mindre aktör…. men likväl har man sedan 2014 fått förtroendet att bistå Skanska Sverige med något så centralt som omvärldsanalyser, prognoser och trendrapporter. Synnerligen viktiga beståndsdelar i strategiska vägval för hur Sverigebygget ska fortsätta i Skanskas regi.

– När man arbetar med analys som i sin tur ligger till grund för strategiska affärsbeslut är det viktigt att ha koll på sin omvärld. För att skapa vassa analyser och prognoser är det värdefullt att arbeta med triangulering från olika källor, som en extern, second opinion kring bedömningen av exempelvis marknaden i en viss stad. Just därför har vi tagit hjälp av Navets duktiga analytiker för att få in prognoser kring behov av olika husbyggnads- och anläggningsinvesteringar, berättar Alexander Norén, analyschef Skanska Sverige AB.

Med ansvaret att ta fram marknads- och omvärldsanalyser samt prognoser för Skanska Sveriges olika ledningsfunktioner har Alexander en egen analysavdelning. För att addera utomstående ögons vakna blick samarbetar Skanska Sverige sedan 2014 med NAVET Analytics (tidigare Industrifakta) som ingår i Navet-koncernen.

Från affärsplanen till löpande analyser

Samarbetet inleddes med Navets stöd till Skanskas affärsplanearbete 2014. Därefter har samarbetet rullat vidare med regelbundna projekt, exempelvis fördjupningsstudier kring marknadsbehov inom sektorer som affärslokaler, kontor, hotell och nöjeslokaler, sjuk-och hälsovård, vårdboende samt skolor och barnstugor. Helt enkelt värdefullt know-how för att Skanska Sverige ska ta rätt beslut om kommande marknadsförutsättningar och byggprojekt. Materialet används aktivt i Skanskas affärsplanearbete och NAVET Analytics analys samt projektion kommuniceras brett inom Skanska.

– Förutom att ha en upparbetad metod, hög kompetens och god analysförmåga är konsulterna särskilt uppskattade för sitt branschkunnande. De kan helt enkelt bygg och anläggning. Det handlar exempelvis om att prognosticera marknadsstorlek i olika segment och geografier, som hur mycket som ska investeras i skolor i Blekinge kommande år eller hur mycket städer ska växa i Gävleborg, för att ta två exempel. Oavsett är deras prognoser alltid pricksäkra och bidrar till bättre affärer, berättar Alexander.

Ett hållbart samarbete

Med Navet som en extern resursförstärkning och second opinion bygger Alexander vidare på framgångssagan Skanska. Det regelbundna samarbetet har nu trimmats in ordentligt och steg för steg förfinas omvärldsanalyserna från NAVET Analytics. Trots att Alexander fick ”ärva” samarbetet är han idag dess bäste ambassadör.

– Vår relation är ungefär som ett gott gammalt äktenskap. Vi vet precis var vi har varandra och vi har stort förtroende för Navets leveranser. Det fina är att de verkligen förstår vad vi behöver samtidigt som de är lyhörda för våra nya utmaningar och möjligheter. Ett verkligt bra samarbete med andra ord, avslutar, Alexander Norén, analyschef Skanska Sverige AB.

NAVET Analytics har lång erfarenhet av att arbeta med omvärldsbevakning, framtidsstudier, konjunkturbevakning och marknadsanalyser. Läs mer om NAVET Analytics och vad vi kan hjälpa dig med HÄR.