042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Platsvarumärken skapar störst intresse för det som ligger närmst invånarna i Öresundsregionen

Crossborder Insight är en rapport från Navet som presenterar gränsöverskridande insikter kring tillväxtfrågor bland Öresundsregionens 4,1 miljoner invånare med stöd av AI. I rapporten analyseras de sju mest välkända platsvarumärkena och deras betydelse för regionen.

Analysen visar att det föreligger störst intresse för de platsvarumärken eller infrastrukturprojekt som ligger närmast invånarna. Exempelvis är ”Öresundsmetron” betydligt mer intressant för svenskar (särskilt i Skåne). Intresset för ”Öresundsbron” är relativt jämnt fördelat mellan de båda länderna medan intresset för Öresundsregionen som varumärke är större bland danskar. Värt att nämna är också svenskarnas extremt låga intresse av ”Greater Copenhagen” som just platsvarumärke.

Totalt är det sju platsvarumärken som analyserats där ”Greater Copenhagen” är det varumärke som invånarna visar störst intresse för i regionen drivet av danskar. “Öresundsregionen” är det näst största med ett stabilt intresse över tid. Varumärken på frammarsch är ”Öresundsmetron”, ”Familjen Helsingborg” och ”Fehmarn Bält-förbindelsen”. Samtidigt har intresset för både ”HH-tunneln” och ”Öresundsbron” minskat över tid.

Vill du veta mer? Gå in på https://navet.se/news/crossborder-insight-gransoverskridande-insikter-bland-oresundsregionens-41-miljoner-invanare-med-stod-av-ai/

Om rapporten
Genom ett exklusivt partnerskap med Quilt.ai, för den nordiska marknaden, kan Navet nu observera idag, imorgon och gårdagens beteenden, attityd, tonalitet samt avsikt i stor skala. Metodiken hanterar över 250 olika språk. Härefter tolkas det GDPR säkrade materialet av en stab med erfarna antropologer, beteendevetare och analytiker. Metodiken är välbeprövad med ca 200 genomförda uppdrag i världen och i nuläget har en handfull uppdrag levererats på nordiska marknaden. Datainsamlingen i den aktuella Crossborder Insight rapporten omfattar 2018.11-2021.04 ca 2 000 platsannonser och ca 1 miljon sökningar inom valda fokusområden i Öresundsregionen.