042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Navet har blivit guldpartner hos Microsoft

Guldpartners är företag som uppnått den högsta kvalitetsnivån i Microsofts Partnerprogram. Titeln guldpartner innebär att man som partner uppfyllt alla krav för prestation, kompetens och kvalitet som Microsoft ställer på sina högst uppsatta partners, och kan förmedla det värdet till sina kunder. Våra främsta arbetsområden inom Microsofts produktportfölj är deras affärssystem (NAV/Business Central), datavisualisering (Power BI) samt infrastruktur (Azure). Med vår nya status hos Microsoft har vi fått ett intyg att vi är en partner att lita på, både för leverans av Microsofts tjänster och bättre affärer.