042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Navet etablerar Crossborder Insight – en unik möjlighet till ökad insikt och kunskap kring centrala tillväxtfrågor i Öresundsregionen, med stöd av AI

Navet etablerar Crossborder Insight – en unik möjlighet till ökad insikt och kunskap kring centrala tillväxtfrågor i Öresundsregionen, med stöd av AI

Under Bättre affärer-dagen den 14 april 2021 presenterar Navet för första gången Crossborder Insight som analyserar Öresundsregionens centrala tillväxtfrågor. Genom världsledande teknik, baserad på big data och AI lyssnar vi i Crossborder Insight in vad hela den relevanta populationen i Öresundsregionen uttrycker kring tillväxtfrågorna.

Öresundsregionens tillväxt är kraftfull med idag ca 4,1 miljoner invånare varav ca 320.000 invånare har tillkommit de sista 10 åren. Fortsatt utveckling kräver en arbetsmarknad där gränssamarbetet mellan Sverige och Danmark fungerar samt att trösklarna är så låga som möjligt. Regelverket och förutsättningarna måste grundas på ömsesidig tilltro och tillit då det ofta handlar om avgörande beslut i familjen, var man bor respektive arbetar.

I nuläget är utbytet kraftigt försvårat av Covid-19 effekter men även över tid utmanas frågan om Danmarks höga efterfrågan på arbetskraft i olika sektorer som inte tillräckligt attraherar den utbildade arbetskraften på den svenska sidan.

Ett annat grundläggande område att belysa i stor skala är betydelsen av de olika plats-varumärkena som är etablerade i Öresundsregionen såsom, Greater Copenhagen, Öresundsregionen, Öresundsbron, Familjen Helsingborg, mfl. Vilken roll spelar dessa vid val av arbetsplats och hur stort medvetande och engagemang föreligger i samhället?

– Genom vår världsledande metodik svarar vi i Crossborder Insight på: Vem talar, Vad talar de om, Hur talar de och Varför? Navet har genom sitt affärsområde NAVET Analytics under mer än fyra decennier arbetat oberoende med rådgivningsuppdrag, framtidsstudier, analyser och omvärldsbevakningar i Norden med traditionell intervjuteknik och undersökningar, säger Alexander Alvén, Partner och Affärsområdeschef för NAVET Analytics.

Genom ett exklusivt partnerskap med Quilt.ai, för den nordiska marknaden, kan Navet nu observera gruppers beteenden, attityd, tonalitet och avsikt- idag och imorgon i stor skala och på över 180 olika språk. Härefter tolkas det GDPR säkrade materialet av en stab med erfarna antropologer, beteendevetare och analytiker. Metodiken är välbeprövad med ca 200 genomförda case i världen och i Norden föreligger redan referenser från bla Boverket avseende hållbart byggande, Wihlborgs avseende den framtida kontorsmarknaden och Handelsbanken avseende kundbeteenden.

Crossborder Insight etableras långsiktigt av Navet och kommer framöver även att analysera och följa andra centrala frågeställningar för Öresundsregionens tillväxt. Utöver vikten av Öresundsbrons fortsatta utveckling har vår region omfattande infrastrukturprojekt framför sig med såväl Fehmarn Bält, Metron Malmö-Köpenhamn, HH-förbindelsen jämte utbyggnad och modernisering av annan infrastruktur för tåg- och biltransporter. 

– Att lyssna in och presentera hela populationens uppfattningar och synpunkter på dessa frågor ligger i den framtida ambitionen med projektet. Att skapa ”actionable knowledge”, säger Göran Hellström, Partner och CEO på Navet.

Premiären för Crossborder Insight sker under Navets Bättre affärer-dagen den 14/4 i Helsingborg och presenteras av Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation. Moderator är Henrik Mitelman.  Lär mer om programmet och anmälan på www.battreaffarerdagen.se.

Bakgrund
Crossborder Insight är en vidareutveckling av projektet Sydsverige Live som Navet drev under åren 2017-2019 tillsammans med Handelskammaren och Länsförsäkringsgruppen. Syftet med det projektet var att belysa olikheterna och likheterna i det sydsvenska närings-livets 12 arbetsmarknadsregioner. Utöver bearbetningen av officiell data genomfördes en omfattande enkätundersökning bland 150 företagsledare och som ett nytt mått på tillväxt mätte vi 10-10-10 företag. Dvs företag som är högst 10 år och som nått minst 10 miljoner i omsättning och tio anställda. Den senaste rapporten hade två specialteman, dels ”The long game i sydsvenskt näringsliv” där vi även tog tempen på företagens arbete med hållbarhet och klimat. Det andra temat handlade om kompetensförsörjning där vi belyste i vilken utsträckning sydsvenska företag lockar talanger och hur viktiga lärosätena är för regionens kompetensförsörjning.

Kontakt:
Alexander Alvén, mobil 073-5209500
Göran Hellström, mobil 070-6628679