042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Navet agerar rådgivare till säljarna av Mekano-bolagen när Momentum Group AB förvärvar 70% av aktierna

Idag tecknades avtal om att Momentum Group AB förvärvar 70% av aktierna i Mekano AB (Mekano) samt 100% av aktierna i Mekano i Sävedalen AB. NAVET Corporate finance har agerat rådgivare till säljarna genom hela transaktionen.

Ola Jönsson grundade Mekano 2010 efter flera framgångsrika år med ledande befattningar på bl.a. Elektro-Dynamo AB, AxIndustries samt Momentum Industrial Supply AB. 2013 etableras Mekano i Sävedalen AB. Bolagen innehar ett komplett erbjudande inom teknisk komponentförsäljning samt industriservice, detta innebär ett helhetskoncept i form av förebyggande underhållsservice, service & reparation, jour, teknisk komponentförsäljning, installation samt utbildning.  Mekano-bolagen erbjuder en snabb service genom geografiskt strategiska etableringar tillsammans med en välutbyggd fordonsflotta av service- och turbilar jämte högt tekniskt kunnande. Kunderna består i huvudsak av industriverksamheter, så som process-, tillverknings- och livsmedelsindustrin samt sjöfart. Mekano-bolagen är idag en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och tjänster för industriservice och kommer att ingå i Momentums Groups affärsområde Komponenter & Tjänster. De två Mekano-bolagen omsätter tillsammans ca 145Mkr med god lönsamhet och har ca 85 medarbetare.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service, till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har cirka 2 700 medarbetare. Momentum Group-koncernen består av tio verksamhetsområden som är organiserade i två affärsområden: Verktyg, förnödenheter, arbetskläder & skydd samt Komponenter & Tjänster.

Mekano-bolagen kommer att fortsätta drivas som självständiga bolag inom ramen för Momentum Groups affärsområde Komponenter & Tjänster i enlighet med koncernens filosofi med decentraliserat affärsansvar.

– Med sitt tydliga fokus på starka nischföretag inom industriservice var Momentum Group ett naturligt val som ny ägare för att kunna utveckla bolaget i framtiden, säger Ola Jönsson, grundare och huvudägare av Mekano AB. Morgondagens marknad kräver en förmåga och resurser för kontinuerlig utveckling. Vi på Mekano ser fram emot att fortsätta vår positiva långsiktiga utveckling tillsammans med våra kunder och leverantörer och med nya framgångsrika systerföretag och med en ny stark ägare som delar både våra värderingar och mål.

Tillträde är planerat till mitten av februari 2021.

När säljarna beslutade sig för att avyttra de aktuella verksamheterna kontaktades Navet för rådgivning. Det var dock inte första gången Navet fick förtroendet, Navet biträdde även 2019 Ola Jönsson avseende avyttring av Höganäs Verkstad AB. NAVET Corporate finance hjälper sina kunder att kunna fokusera på de viktigaste frågorna och guidar genom hela försäljningsprocessen från start till mål samt identifierar de potentiella riskerna och belyser de värdedrivande processerna för en så fördelaktig affär som möjligt.

Bild: från vänster Ola Jönsson Mekano AB, Johan Lexhag Mekano AB, Ulf Lilius Momentum Group AB