042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Studie med halv miljon svenskar: Vi renoverar inte hållbart

Viljan att renovera och bygga hållbart finns bland svenska konsumenter, men när de väl står inför att renovera eller bygga om hemma är det få som tänker hållbarhet och klimat. Det innebär att behovet av information om den stora klimatpåverkan våra hus och byggande har är stor.

Det visar en studie som har gjorts med hjälp av AI-teknik omfattande totalt 511 327 konsumenter i Sverige. Rapporten ”Vem bryr sig om hållbar renovering?” har tagits fram av NAVET Analytics på uppdrag av Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) – ett initiativ från Boverket – och Svensk Byggtjänst.

– Syftet med studien är att förstå hur medvetna konsumenterna är om byggande som miljöproblem och att hitta lämpliga vägar att nå fram till dessa med hållbarhetsargument. Tyvärr visar studien att vi har en lång väg att vandra om vi på individnivå ska kunna bidra till att nå klimatmålen, säger Johan Nuder koordinator på ICHB.

Bakgrunden till studien är att våra hus är en av de värsta miljöbovarna, väl i paritet med både trafiken och industrin. För att ta reda på mer om hur svenska konsumenter tänker och beter sig kring hållbarhet vid renovering och byggande har AI-teknik använts för att kartlägga svenska konsumenters sökaktiviteter på Internet i kombination med insiktsanalys.

Enorma mängder information på Internet som refererar till hållbarhet och hållbart beteende har samlats in genom nyhetsbevakning, bloggar, inlägg i sociala ­medier och beteenden i sökmotorer. I materialet ingår 511 327 svenska konsumenter, 1 200 artiklar, 2 miljoner sökningar i sökmotorer och 27 000 inlägg från över 10 000 konton på Facebook, Twitter och Instagram.

– Vi har efter analys av materialet konstaterat att intresset generellt för hållbarhet ökar bland svenska konsumenter, vilket återspeglas i ett jämnt stigande sök på internet under de senaste fem åren. Det intresset syns dock inte när den svenska konsumenten ska renovera eller bygga om, säger Alexander Alvén, affärsområdeschef för NAVET Analytics.

Studien visar att de flesta källsorterar, avstår plastpåsen när de handlar och åker till återvinningsstationen. Däremot är intresset lågt när det kommer till byggande.

Benägenheten till en förändring skiljer sig mellan olika personlighetsgrupper. I studien har man därför tittat närmare på vilka argument de olika personlighetsgrupperna bäst nås av.

OBS! Själva rapporten, bilder och grafer kan laddas ner här: navetanalytics.se/aktellt/publikationer, Via TT & ICHB.

För mer information, kontakta:

Johan Nuder, ICHB, tel: 073-085 85 80, mail: johan.nuder@ichb.se
Alexander Alvén, NAVET Analytics, tel: 073-520 95 00, mail: alexander.alven@navet.se