042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

STARKA Betongindustrier avyttrar två affärsområden till Benders Sverige

Mitt i högsommarvärmen i juli tecknades efter en tids förhandlingar överlåtelseavtal mellan STARKA Betongindustrier och Benders Sverige avseende två av STARKA Betongindustriers affärsområden. Affären omfattar affärsområdena Mark & Mur samt VA. NAVET Corporate finance har agerat rådgivare till STARKA genom hela transaktionen.

Verksamheten inom affärsområde Mark & Mur är inriktad på produktion och försäljning av egna markstensprodukter för såväl offentliga som privata miljöer. Verksamheten bedrivs från två produktionsanläggningar i Södra Sandby respektive Strängnäs. Inom affärsområdet VA tillverkas och säljs rör m.m. i betong för vatten och avlopp. Den verksamheten är etablerad på produktionsanläggningen i Södra Sandby. De två affärsområdena omsätter tillsammans ca 150 Mkr på årsbasis och sysselsätter knappt 60 personer. Flertalet av medarbetarna kommer att följa med i överlåtelsen och anställas av Benders. Tillträde skedde den 1 oktober 2020.

Utöver verksamhetsöverlåtelsen ingår även den egna produktionsfastigheten i Södra Sandby i affären. Fastigheten som är helt inriktad på produktion av betongprodukter omfattar en areal av ca 127 000 kvm.

Affären innebär att Benders utökar sitt redan breda sortiment inom markstensprodukter samtidigt som man kompletterar sitt sortiment med betongprodukter inom VA. STARKA kommer framöver att fokusera sin verksamhet på de framgångsrika verksamheterna inom affärsområdena Betongelement och Stödmurar.

Vi är oerhört glada att kunna förvärva dessa verksamheter då de väl kompletterar våra produkter och sortiment per idag. VA sortimentet gör oss idag kompletta inom betongprodukter och den produktionskapacitet som vi nu får möjlighet att köpa kommer väl till pass i den marknad vi befinner oss i, säger Ove Bender, VD Benders Sverige AB.

Med Benders som köpare av våra anläggningar i Södra Sandby och Strängnäs känner vi oss trygga med en fortsatt god utveckling av dessa anläggningar och vår personal kommer till ett familjeägt bolag med likartade värderingar som hos oss, säger Lena Holst, Koncernchef STARKA AB.

När STARKA beslutade sig för att avyttra den aktuella verksamheten kontaktades Navet för rådgivning. Det var dock inte första gången Navet fick STARKAS förtroende. Navet biträdde STARKA även 2018 avseende avyttring av verksamheten Fabriksbetong till Betongindustri. NAVET Corporate finance hjälper sina kunder att kunna fokusera på de viktigaste frågorna och guidar genom hela försäljningsprocessen från start till mål samt identifierar de potentiella riskerna och belyser de värdedrivande processerna för en så fördelaktig affär som möjligt.