042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Behovet av omvärldsanalyser har aldrig varit större

Snabba teknikförändringar skapar nya beteenden. Nya beteenden leder till förändrade marknadsvillkor. Förändrade marknadsvillkor skapar nya affärer eller riskerar att rasera möjligheterna för existerande affärsidéer. Behovet av omvärldsanalyser har aldrig varit större. Här berättar Jens Linderoth, Analysansvarig på NAVET Analytics mer om nuläget.

Under våren och sommaren har vi genom utbrottet av Covid-19 kunnat beskåda ett antal snabba och omvälvande beteendeförändringar. Dessa har skett som en följd av behoven att minska de sociala kontakterna och interaktionerna mellan människor på arbetet, i handeln och i de flesta delar i samhället. Utvecklingen under våren visar hur snabbt människan kan anpassa sig till nya förutsättningar och hur kraftigt detta kan slå mot hela branscher. Det som skett under året är exceptionellt, men är likväl trender som vi på NAVET Analytics redogjort för länge och delat med oss i rapporter och analyser till våra kunder. Hastigheten i förändringarna var svår att förutse, men många som läst NAVET Analytics trendspaningar kan ändå känna igen sig i den framtidsbild vi målat upp i form av ökad distanshandel, flexiblare arbetsförhållanden med mer arbete hemifrån samt de negativa effekter detta lett till för den traditionella handeln och främst cityhandeln.

Vi har upplevt dramatiska förändringar i bygg- och fastighetsbranschen förr. Ofta har detta varit en effekt av politiska beslut, regleringar eller stimulanser, som över en natt har lett till kraftiga upp- och nedgångar på enskilda marknader. Byggmarknaden är inte längre styrd av politiken på samma sätt som under 1990-talet, utan nu är det teknikutveckling, byggregler och miljörelaterade krav som ofta ligger bakom marknadsförändringarna. Den snabba och oroande utvecklingen på klimatområdet kommer med all säkerhet vara en sådan faktor som i kombination med teknikutveckling, politiska stimulanser och restriktioner kommer att förändra både beteende och marknadsförutsättningar.

Till detta kommer att den svenska och internationella ekonomin är allt mer sammankopplade och därför får internationella konjunkturförändringar eller andra händelser stor inverkan på den svenska ekonomin, investeringar och konsumtion. Behoven av att förbereda sig för framtiden har aldrig varit större. Framtiden kan komma snabbare än man tror. Inom bygg- och fastighetsområdet är det viktigt att förstå frågor om hur den digitala tekniken kommer att påverka hur vi bygger och använder våra bostäder och lokaler i framtiden. Vilka branscher kommer att ta kommandot i byggandet av den nya, smarta och uppkopplade staden? Blir det de traditionella installationsbranscherna och entreprenörerna eller blir det multinationella internetleverantörer som kommer att svara för all teknik där själva byggnaden bara blir ett tomt, men välisolerat skal? På vilket sätt kommer elektrifieringen, delningsekonomin eller tillgången till hållbar energi att påverka våra resor, var vi väljer att bo och hur vi använder samhällsfastigheter och infrastruktur? Hur tänker kommande generationer kring allt detta?

Ta hjälp av NAVET Analytics erfarna analytiker. Vi hjälper dig att fundera över och beskriva framtiden för din bransch och ditt företag. Vi har varit med länge och förstår hur förändringar och trender i samhället och ekonomin kan påverka dig. Vi hjälper dig förstå och tolka förändringars betydelse. Vi ger dig råd så att du är ännu bättre förberedd för framtiden. Den är redan här.

NAVET Analytics har lång erfarenhet av att arbeta med omvärldsbevakning, framtidsstudier, konjunkturbevakning och marknadsanalyser. Traditionellt har fokus varit bygg- och fastighetsrelaterad marknad, men med ny och banbrytande AI-teknik kan NAVET Analytics nu också analysera stora datamängder och digitala avtryck för i stort sett alla branscher. Särskilt goda lösningar finns för konsumentrelaterade produkter.

Läs mer om NAVET Analytics och vad vi kan hjälpa dig med HÄR.