042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Ny driftsmiljö etablerades över en helg med modern molntjänst från Navet

NAVET Affärssystem har nyligen utfört ett intressant projekt. Ett koncernbolag i en större företagskoncern skulle brytas ut, dels från organisationen, dels från det gemensamma affärssystemet (Microsoft Dynamics). Projektet har fortskridit i några månader med noggrann planering av utförandet för att göra en så sömlös och smärtfri flytt av affärssystemet som möjligt.

Själva flytten skedde i ett antal steg. Första steget var att exportera ut data från koncernens system, eftersom informationen som flyttas i praktiken är en hel koncerns bolagskritiska information så var säkerhet och professionalism två tunga ledord. Väl efter exporten skickades data med hjälp av Microsoft Azure (med en kryptering som skulle ta en modern dator en oändlighet att dekryptera) till en landningsserver hos Navet där all bolagsdata, som inte berörde bolagets verksamhet, tvättades bort. Tack vare nyttjandet av kraften hos molntjänsterna hos Microsoft flyttades en hel koncern på cirka 20 minuter.

Väl efter tvätten skickades data in i kundens nya servermiljö för att importeras till en exakt kopia av kundens tidigare affärssystem. Efter detta arbetade Navets applikationskonsulter och utvecklare tillsammans för att anpassa programmet inför kundens framtida verksamhet.

Navets arbete började på fredagen direkt efter ordinarie arbetstid och på måndag morgon kunde vår kund börja arbeta i ett identiskt affärssystem, likt deras gamla, som om inget förändrats.

Sammanfattningsvis var detta ett intressant och spännande projekt där moderna molntjänster kombinerat med hög säkerhet och Navets specialister gjorde det möjligt att genomföra allt arbete över en helg.