042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Benders Sverige AB förvärvar Mark- och VA-verksamheten av Starka Betongindustrier KB

Benders Sverige AB förvärvar med tillträde den 1 oktober 2020 rörelsen relaterad till markstensprodukter och VA från Starka Betongindustrier KB. I övertagandet ingår de två produktionsenheterna i Södra Sandby och Strängnäs som båda fortsatt kommer drivas vidare inom Benders. Anställd personal i den berörda verksamheten kommer att erbjudas anställning inom Benders. Navet har agerat rådgivare till säljaren.

Affären innebär att Benders utökar sitt redan breda sortiment inom markstensprodukter samtidigt som man kompletterar sitt sortiment med betongprodukter inom VA. Starka kommer framöver att fokusera sin verksamhet på de framgångsrika verksamheterna inom betongelement och stödmurar.

Vi är oerhört glada att kunna förvärva dessa verksamheter då de väl kompletterar våra produkter och sortiment per idag. VA sortimentet gör oss idag kompletta inom betongprodukter och den produktionskapacitet som vi nu får möjlighet att köpa kommer väl till pass i den marknad vi befinner oss i. Ove Bender, VD Benders Sverige AB.

Med Benders som köpare av våra anläggningar i Södra Sandby och Strängnäs känner vi oss trygga med en fortsatt god utveckling av dessa anläggningar och vår personal kommer till ett familjeägt bolag med likartade värderingar som hos oss. Starka kommer framöver att fokusera på Betongelement och stödmurar. Under hösten kommer vi att påbörja en större investering i Arbogafabriken för att dubbla produktionskapaciteteten och därefter satsa vidare i våra anläggningar i Kristianstad och Ängelholm. Lena Holst, Koncernchef Starka AB.

För mer information, kontakta:

Göran Hellström
Partner, CEO Navet AB
göran.hellstrom@navet.se
070-622 86 79

Lena Holst
Koncernchef Starka AB
lena.holst@starka.se
0702-61 25 02